RAMMER MELKEKUA: EU forbereder antagelig en monopolistsak mot Google og deres største inntektskilde. Illustrasjon: Arkiv

Annonsetjenesten til Google er neste ut i EU

EU jakter monopolistadferd hos Google for muligens å hindre konkurransen i annonsemarkedet.

Myndighetene i EU som etterser konkurransen i det Indre marked har startet sin tredje kontroll av Google. Denne gangen er det bruken av adword-reklamer, tjenesten som gjør Google søkkrik gjennom å kople hva brukerne søker etter med reklame for høvelige produkter og tjenester knyttet til søkestreng eller søkeord.

Denne tjenesten leverer godt betalte annonser som dukker opp helt i topp med det egentlige søkeresultatet. Den er verdifull fordi det er snakk om sterkt målrettet annonsering.

Forundersøkelser unnagjort

Computerworld i Danmark melder at det er Bloomberg som har fått vær om at EU ber alle virksomheter som har levert inn underlagsmateriale til forundersøkelser er bedt om å fjerne sensitiv informasjon. Alternativt er de bedt om samtykke til at informasjonen gjøres kjent for Google.

følge Reuters har også EU bedt om mer underlagsmateriale fra konkurrentene til Google for å styrke en sak om brudd på konkurransereglene.

Dette innebærer at EU forbereder en fullskala konkurransesak mot Google. Nå blir nemlig Google bedt om å levere et tilsvar til anklager om konkurransevridning, og da må de få vite hva de er beskyldt for.

Det EU-kommisjonen har sagt de er bekymret for, er om Google bruker sin dominans til å tvinge nettannonsører til kun å bruke annonseringskanalene søkegiganten tilbyr. EU vil også røyke ut påstander om at annonsører ikke får bruke data og informasjon fra nettkampanjer på andre plattformer enn Googles egen.

Tidenes bot for konkurransebrudd

Saken er sannsynligvis den mest alvorlige Google har møtt i Europa. Dersom denne saken fører til reguleringer av hvordan Adword brukes, rammes den feiteste melkekua i konsernet. Bøtene for brudd på konkurransereglene kan i teorien nå opp til 10 prosent av omsetningen for selskap som tas for særdeles grove overtramp.

Google har allerede søkelyset på seg i samband med hvordan de knytter egne tjenester Android, det suverent største mobiloperativsystemet. Også hvordan prissammenligningstjenesten fungerer er ikke populær for konkurransemyndigheten i EU.

I mai ble det kjent at EU forberedte en alle tiders rekordbot på mellom 27 og 56 milliarder kroner for brudd på konkurransereglene i samband med prissammenligningstjenesten alene. Men dette kan bli småpenger om den siste saken avgjøres i Googles disfavør.

Google omsatte for 627 milliarder kroner i fjor. 90 prosent av dette var inntekter fra annonsesalg.

Adword-tjenesten har vært på konkurransemyndighetenes radar siden 2010. Det er derfor grunn til å anta at det vil fortsatt vil ta tid før saken avgjøres.