UTFORDRENDE: – Vi merker oss også at på tross av rimeligere priser fra utfordrere i markedet, så klarer de to store tilbyderne av mobiltjenester, Telenor og Telia, i stor grad å holde på sine kunder og opprettholder svært høy lønnsomhet. Det gjør det utfordrende å oppnå virksom konkurranse i mobilmarkedet, og vi ser at norske mobilpriser fortsatt er høye i forhold til våre naboland, sier direktør Pål Wien Espen i Nkom. (Foto: Gunstein Myre)

Høye investeringer gir rekordstor fibervekst i Norge

Norske investeringer i elektronisk kommunikasjon økte ifjor med nærmere 1,3 milliarder kroner, til 12,6 milliarder.

Publisert Sist oppdatert

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) publiserte nylig ekomstatistikken for 2020. Statistikken omfatter blant annet utviklingen i abonnement og omsetning for mobiltjenester og bredbånd.

– Nkoms ekomstatistikk for 2020 viser at investeringene i elektronisk kommunikasjon økte med nærmere 1,3 milliarder kroner, til et nivå på 12,6 milliarder. Det ble blant annet investert 6,9 milliarder kroner i fibernett. Bredbånd basert på kobbernettet reduseres i raskt tempo. Teknologiskiftet for bredbånd er tydelig, sier direktør Pål Wien Espen i en pressemelding.

Også investeringer i utbygging av 5G-nettet er nå betydelige, bemerker Nkom. Disse utgjorde 790 millioner kroner i 2020. I løpet av de siste fem årene, fra 2016-2020, er det samlet sett investert 7,7 milliarder kroner i utbygging av 4G og 5G, mens det i samme periode ble investert 26 milliarder kroner i fibernett. 

Investeringene i elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester utgjorde 36 prosent av samlet omsetning i ekomsektoren i 2020. Tilsvarende andel i 2019 var 33 prosent.

Betydelig teknologiskifte

Totalt antall abonnement for bredbånd passerte 2,4 millioner i 2020. Av dette var 2,2 millioner privatkunder. I løpet av 2020 var det en økning på 184.000 privat- og bedriftsabonnement. Fiber utgjør nå den dominerende del av totalt antall abonnement, både i privat- og bedriftsmarkedet, henholdsvis 60 og 58 prosent. 

Antall abonnement for fast trådløst bredbånd øker og var totalt på nærmere 86 000 i 2020, det meste av dette i privatmarkedet. Dette er en ny tjeneste som ble lansert mot slutten av 2019, og knytter husstander og bedrifter til en lokal basestasjon i mobilnettet.

Antall abonnement basert på kobbernettet reduseres i stort omfang, og nedgangen i 2020 var betydelig høyere enn i 2019. Det totale antallet abonnement basert på kobbernettet ble redusert med nærmere 163.000 i løpet av 2020. Det er en reduksjon på 40 prosent. Antall privatabonnement gikk ned med om lag 140.000. Også abonnement basert på kabel-TV-nett går noe ned.

Omsetningen for fast bredbånd var 13,0 milliarder kroner i 2020. Det er en økning på 920 millioner kroner fra 2019.

– Det er en gledelig vekst i andelen privatkunder som abonnerer på hastighet på 100 Mbit/s eller mer. Denne andelen har økt til 58 prosent i 2020. Det er likevel fortsatt behov for store investeringer for å gi alle innbyggere bredbånd med tilfredsstillende kvalitet, kommentarer Espen.

Mobiltjenester

Utviklingen i antall abonnement for mobiltelefoni er relativt stabilt, men det er en betydelig overgang fra abonnement med forhåndsbetaling (kontantkort) til abonnement med fakturering. Totalt antall mobiltelefoniabonnement var over 6,1 millioner ved utgangen av 2020. Antall abonnement for mobilt bredbånd fortsetter å gå ned, og var ved utgangen av fjoråret var på 310 000. Det er særlig antall privatabonnement som reduseres. 

Datatrafikken som ble generert fra abonnement for mobiltelefoni og abonnement for mobilt bredbånd økte betydelig fra 2019 til 2020. Økningen var på 98 petabyte (millioner gigabyte). Det er en større økning enn det som er registrert tidligere. Fra 2018 til 2019 var økningen til sammenligning på 60 petabyte. Totalt sett ble det generert 471 petabyte i mobilnett i fjor.   

– Vi merker oss også at på tross av rimeligere priser fra utfordrere i markedet, så klarer de to store tilbyderne av mobiltjenester, Telenor og Telia, i stor grad å holde på sine kunder og opprettholder svært høy lønnsomhet. Det gjør det utfordrende å oppnå virksom konkurranse i mobilmarkedet, og vi ser at norske mobilpriser fortsatt er høye i forhold til våre naboland, sier Espen i pressemeldingen.

Markedsandeler

Det er Altibox-gruppen samlet og Telenor som er største tilbydere av fiberbredbånd. Ved utgangen av 2020 hadde de markedsandeler på henholdsvis 44,5 og 23,9 prosent. Telia var tredje største tilbyder med en markedsandel på 8,4 prosent. Også på TV over fiber er Altibox-gruppen størst med en markedsandel på 49,5 prosent. Her hadde Telenor en markedsandel på 27,1 prosent, mens andelen for Telia var 10,6 prosent. 

Telenor og Telia hadde henholdsvis 45,9 og 35,0 prosent av totalt antall abonnement for mobiltelefoni og mobilt bredbånd ved utgangen av 2020. For begge tilbyderne er dette noe mindre enn på samme tidspunkt i 2019. Ice økte sin markedsandel fra 10,8 til 11,7 prosent fra 2019 til 2020.