ØKONOMISK MOTIVASJON: Redusert eierkostnad via forlenget bruk av mobile enheter er den viktigste motivasjonsfaktoren når europeere går til innkjøp av nye mobile enheter. (Illustrasjonsfoto: Pixabay)

Mye å spare på bærekraftig teknologistrategi

Bærekraftig teknologi kan gjøre underverker for miljøet, men det er den økonomiske motivasjonen som veier tyngst når vi går til innkjøp av nye enheter.​

Publisert Sist oppdatert

Ved å implementere en bærekraftig teknologi kan kostnadene for mobile enheter reduseres med opptil 30 prosent, og levetiden forlenges med nesten to år. Dette kommer frem i en europeiske undersøkelse gjennomført av analysebyrået Opinion Matters på vegne av Panasonic Business.

Mindre positivt er det kanskje at den samme undersøkelsen viser at den økonomiske motivasjonen veier tyngre enn ønsket om å ta et samfunnsansvar. Med andre ord; redusert eierkostnad via forlenget bruk av mobile enheter er den viktigste motivasjonsfaktoren når europeere går til innkjøp av nye mobile enheter.

Samfunnsansvar og lønnsomhet henger sammen

En fersk norsk undersøkelse gjennomført av Yougov på vegne av Responsibilty Works bekrefter noen av funnene i den europeiske undersøkelsen. Nils Marius Otterstad, daglig leder i Responsibility Works, sier det er interessant å se at lønnsomhet og økonomi veies tyngre enn selve samfunnsansvaret – også utenfor landets grenser. Dette skriver Panasonic Business i en pressemelding.

– Jeg mener det å skille på lønnsomhet og samfunnsansvar er feil. Det finnes flere studier og eksempler på at en ansvarlig og bærekraftig strategi lønner seg. Ansvarlige forettningsmodeller handler om å finne nye måter å integrere ansvarlighet i måten bedriften, skaper, leverer og kaprer verdi på. Samfunnsansvar og lønnsomhet henger sammen. En bærekraftig strategi for mobile enheter er økonomisk lønnsomt. Men det er også lønnsomt for miljøet i form av gjenbruk, redusert avfall og mindre bruk av naturens ressurser, sier han i meldingen.

Den europeiske undersøkelsen viser at hele 97 prosent av de spurte respondentene mener at en bærekraftig it-strategi er viktig. 95 prosent sier bedriften de jobber i har en slik strategi, og 64 prosent sier strategien er implementert i løpet av de siste tre årene. På spørsmål om hva som er de viktigste besparelsene, svarte 42 prosent kostnadsreduksjon i forbindelse med det å skaffe nye enheter. 38 prosent vektlegger reduserte batterikostnader som viktigst, mens 37 prosent mener eierkostnadene generelt og mulighetene for gjenvinning er viktig.

Vinnerne er de som vil gjøre en forskjell

Jan Kaempfer, markedsdirektør i Panasonic Computer Solutions, sier at mange europeiske bedrifter har innsett at en bærekraftig strategi er gunstig for både miljø og økonomi. Langsiktig kompatibilitet, redusert feilprosent, omfattende garantier og batterier som er enkle og erstatte gir enheter med bedre holdbarhet.

– En bærekraftig strategi for mobile enheter er synonymt med en totalt lavere eierkostnad og reduserte utgifter for anskaffelse av nytt utstyr. Årlig reduseres europeiske bedrifter opptil 30 prosent av mobilteknologikostnadene ved å implementere en slik strategi, sier han i meldingen.

Nils Marius Otterstad mener at fremtidens vinnere er de lederne som og virksomhetene som bruker sin finansielle styrke og påvirkningsmulighet til å gjøre en forskjell.

– Det handler om å utnytte merkevarens kraft og selskapets posisjon ved å utvise et samfunnsansvar. Det i seg selv vil være profitabelt ettersom medarbeidere, kunder og partnere blir stolte av selskapet. Det er viktig å huske på at fremtidens arbeidstakere vil være langt mer opptatt av bedriftens samfunnsansvar enn vi er vant til. Et lite men viktig steg i riktig retning er for eksempel å implementere en bærekraftig strategi for mobile enheter. Det handler om å så mye mer enn økonomi, avslutter han.