NYE REGLER: Som følge av det nye EU-direktivet foreslår KMD endringer i reglene for universell utforming av ikt. (Foto: Pixabay)
NYE REGLER: Som følge av det nye EU-direktivet foreslår KMD endringer i reglene for universell utforming av ikt. (Foto: Pixabay)

Nye krav til universell utforming av ikt

Forslag til nye regler om universell utforming av ikt er ute på høring.

Publisert Sist oppdatert

I Norge har vi hatt regler for universell utforming av ikt siden 2013. Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) foreslår nå flere endringer i reglene, som følge av nytt EU-direktiv. 

Lovforslaget ble sendt på høring 1. juli 2019, med frist for å gi høringsinnspill den 10. september 2019. Høringsmøtet blir mandag 26. august, skriver KMD i en nyhetsmelding på sine sider.

Nye krav

På høringsmøtet vil departementet presentere hovedtrekkene i forslaget. KMD skriver i nyhetsmeldingen at noen av kravene i forslaget vil gjelde for alle private og offentlige virksomheter i Norge. 

De nye kravene gjelder blant annet:

  •  Krav til universell utforming av intranett og ekstranett.
  •  Krav om å utarbeide en tilgjengelighetserklæring.
  •  Krav til synstolkning av video.
  •  Den tekniske standarden WCAG versjon 2.0 erstattes av WCAG versjon 2.1 - som inneholder krav som er tilpasset mobilapplikasjoner.