KORT OG GODT: Avdelingssykepleier Anne Hofseth Rindal ved Lillehammer helsehus viser hvordan smarkortet sørger for at hun får opp skjermen hun jobbet med sist - på hvilket som helst terminal i huset. Dras kortet ut lukkes bildet.  
KORT OG GODT: Avdelingssykepleier Anne Hofseth Rindal ved Lillehammer helsehus viser hvordan smarkortet sørger for at hun får opp skjermen hun jobbet med sist - på hvilket som helst terminal i huset. Dras kortet ut lukkes bildet.  

Kort godt likt på Helsehuset 

Med et smartkort hengende i snøret går påloggingen raskere for de ansatte - og sensitiv pasientinformasjon blir ikke lenger stående på skjermen om legen eller sykepleieren må løpe. 

Publisert Sist oppdatert

LILLEHAMMER: -- Smarkortene er godt mottatt og har gjort arbeidshverdagen vår enklere. Og kanskje det viktigste, pasientinformasjonen er tryggere, sier avdelingssykepleier Anne Hafseth Rindal ved Helsehuset på Lillehammer.

Helsehuset har kortidsplasser, dagplasser , langtidsplasser på Lillehammer. Det er også etablert en intermediær enhet i samarbeid med kommunene Lillehammer, Øyer, Gausdal og Ringebu – samt Sykehuset innlandet.

De samme kommunene har fra før it-selskapet Ikomm som sammen med Buypass har levert løsningen med smartkort for autentisering.

-- Utgangspunktet var at kommunene hadde behov for å dele pasientinformasjon. Løsningen vi nå har laget har en sterk autentisering, sier Staale Stampeløkken fra it-avdelingen i Lillehammer kommune.

Måtte vente på lovendring

Ikomm og Buypass har i flere år jobbet med et pilotprosjekt for sikker og enklere deling av pasientinformasjon på tvers av kommunegrensene i Lillehammer-regionen. En ferdig løsningen rullet de ut i fjor. Initiativet kom i gang som en følge av kommunesamarbeidet. Men det måtte en lovendring til før partene kunne gå videre i arbeidet.

-- Nå kan vi jobbe i journalen til en pasient fra en nabokommune som er her på Helsehuset. Se på endringer i medisiner fra Sykehuset Innlandet og gjøre oppdateringer før pasienten sendes tilbake til hjemkommunen, sier avdelingssykepleier Rindal.

Det interkommunale samarbeid ble enklere etter at den nye personvernforskriften kom på plass fra 2013 som oppmyket begrensningene for utveksling av pasientinformasjon på tvers av kommunegrenser og juridiske enheter.

-- Utveksling av pasientdata og et effektivt samarbeid med nabokommunene, forutsatte at vi hadde en sikkhertsløsning på høyt nivå, sier Ståle Stampeløkken.

«Høyt nivå» tilsvarer nivå fire.

- Bedre sikkerhet

I og med at kommunene fra før hadde et it-samarbeid gjennom Ikomm kjører de de samme applikasjonene i helsetjenestene i den enkelte kommune, dette skal ha gjort samhandlingen enklere.

Alle kommunene bruker for eksempel Gerica fra Tieto.

-- Det hadde selvfølgelig vært mulig å integrere forskjellige løsninger. Men gjennom it-samarbeidet har jobben vært langt enklere, sier Svein Gunnar Opstad i Ikomm.

Resultatet er at nåt Anne Rindal og kollegene kommer på jobb kan hun sette smartkortet inn i maskinen, slå en pinkode og ha tilgang til sine arbeidsverktøy på terminalen. Alle applikasjonene er ennå opp på en «single sig on», men flere står for tur. 

Ansatte med godkjenning får også tilgang til medisinrommet med det samme kortet og RFID-brikken sørger for at utprinten først kommer når du legger kortet oppå printeren.

-- Det betyr at det som kan være sensitive dokumenter ikke ligger og slenger på printeren, sier Stampeløkken.

Passord på gule lapper

Tidligere kunne passordet også stå skrevet på maskinen, som så mange andre steder.

-- Vi har helt klart fått et mer bevisst forhold til sikkerheten, sier Anne Rindal og legger til: -- Kortene har forenklet mye. Er det noe som skjer og vi må løpe, drar vi bare ut kortet og systemet legges ned. Så kan vi putte det inn igjen i på en annen maskin og fortsette der vi slapp.

Sykepleieren minnes hvordan det var å flere passord på forskjellige applikasjoner og en innlogging som tok tid.

-- Ikke minst slipper vi nå det evinnelig maset om passord som var glemt. Pinkoden klarer folk faktisk å huske. Tidligere var det jo nesten kaos hver gang vi måtte skifte passord.

-- Var det noen utfordringer under veis?

-- Noen humper har vi hatt. Noen kort ble sperret i starten, da blir det fort litt hektisk her. Men systemet fungerer veldig bra, men vi har fortsatt noen applikasjoner vi gjerne skulle hatt med i løsningen, sier Rindal.

Applikasjonene dette gjelder er fastlegenes Winmed, som kjører på 2008-servere og Labora (for laboratorier).

Sporbarhet

Pål Müller i Buypass forteller at de nå har hatt et år med stabil drift. Ikomm og Buypass mener de er klare til å gå kommersielt ut med løsningen til andre. Han føler seg sikker på at hensynet til personvernet blir bedre ivaretatt med en slik løsning.

-- Med smartkort blir det enklere å opptre sikkert for brukerne og det er lett å spore hvem som er inne på hva, samt styre tilgang for forskjellige roller, sier Müller og legger til:

-- Helsetjenesten er preget av relativt få maskiner og mange brukere.

-- Her på huset er det for eksempel 50 ansatte i løpet av et døgn på fire maskiner, sier Staale Stampeløkken i it-avdelingen i Lillehammer kommune. – Da må det være enkelt å logge seg inn og ut.

-- Har dere gjort noen beregninger på eventuelle innsparinger?

-- Det er vanskelig å anslå. Men vi føler oss ganske sikre på at løsningen har økt kvaliteten og sikkerheten. Samtidig har det blitt mindre frustrasjon blant de ansatte, sier han.

På spørsmål om hva som blir neste steg, er det bred enighet blant deltakerne i prosjektet at håndholdte enheter er tinge. Også virtuelle smartkort og nøkkellagre i mobilen – er konsepter de gjerne jobber videre med.