(Illustrasjon: Istock)
(Illustrasjon: Istock)

La oss lage verdens beste geografiske infrastruktur!

HVA ANDRE MENER: Vi ikke kommer i mål som verdens ledende digitale kartnasjon hvis ikke alle bidrar og alle får tilgang.

Publisert Sist oppdatert

Digital Agenda slår fast: Digitalisering skal gjøre oss mer effektive, levere bedre tjenester til en rimeligere penge og skape nye økonomiske muligheter utenom oljen. Visjoner det er umulig å være uenig i. Nå er det på tide å operasjonalisere visjonen og skape en konkret handlingsplan som kan løfte Norge som digital nasjon. Vi må stake ut konkrete, ambisiøse prosjekter og mål, og et av dem bør være: Norge skal ha verdens beste digitale infrastruktur for kart.

Kart og andre geodata utvikles ikke bare av Kartverket, men av en lang liste offentlige og private aktører, med kommunene som sentrale bidragsytere. Sammen utgjør de Norge Digitalt, et samarbeid som ble opprettet i 2003 med mål om å drive effektiv innsamling og utveksling av kart og annen geodata mellom partene som utviklet og brukte slike data. I hovedsak er dette kommuner, fylker, offentlige virksomheter som Kartverket, Jernbaneverket, Mattilsynet med flere, og noen få kommersielle aktører, som Telenor og energiselskapene. Idag teller samarbeidet over 600 aktører.

Det er lett å se fornuften i Norge Digitalt konstellasjonen da den ble opprettet for 13 år siden. Men 13 år er flere mannsaldre i et digitalt perspektiv. For 13 år siden var det trolig ikke så mange flere brukere av digitale kart enn de som inngikk i Norge Digitalt gruppen. Nå er verden radikalt forandret. Digitale geoløsninger, kart og lokasjonstjenester, inngår i de fleste mobile tjenester som blir utviklet. Tenk deg bare hva Taxifix hadde vært uten kart. Eller Instagram uten mulighet til å knytte et bilde til et sted.

Tiden er inne for å bryte opp Norge Digitalt og innse at vi ikke kommer i mål som verdens ledende digitale kartnasjon hvis ikke alle bidrar og alle får tilgang. I dag produserer enormt mange aktører geografisk data. All denne informasjonen bør samles og deles, med åpen tilgang for alle. Satsingen må ikke bære preg av et tradisjonelt offentlig it-prosjekt, men drives frem som en start-up prosess. Så mange som mulig bør involveres og inviteres til å bidra - små og store selskaper, offentlige virksomheter, byer, kommuner og fylker. Og det hårete målet om Norge som landet med verdens beste geografiske infrastruktur bør løftes helt til topps i regjeringen.

Norge som tech-nasjon har enormt mye å tjene på å kunne skilte med verdens beste digitale infrastruktur for kart. Det vil gjøre det enklere for alle som utvikler digitale tjenester i Norge, øke verdiskaping og gi oss blankpolert heder og ære internasjonalt.

 Heidi Austlid er generalsekretær i IKT-Norge.