AMBITA SOLGT: Næringsminister Iselin Nybø sier at regjeringen lenge har vært tydelig på at staten ikke er langsiktig eier av Ambita. (Foto: Marte Garmann)
AMBITA SOLGT: Næringsminister Iselin Nybø sier at regjeringen lenge har vært tydelig på at staten ikke er langsiktig eier av Ambita. (Foto: Marte Garmann)

Solid økning til informasjonsteknologi

Tallene fra Samordna opptak er klare: It er av fagene med størst prosentvise økning av søkere. Her har også andelen av kvinnelige søkere økt fra 24 prosent til 26 prosent.

Publisert Sist oppdatert

Totalt har 138.732 personer søkt høyere utdanning. Det skal være en nedgang på 2,3 prosent sammenliknet med i fjor. Informasjonsteknologi er blant utdanningsområdene som har den største prosentvise økningen av søkere.

– Vi har i flere år sett en økning i søkere til informasjonsteknologistudier. I år er det nesten 400 flere søkere enn i fjor. Vi vet at Norge kommer til å trenge mer ikt-kompetanse fremover, og det er bra at søkerne ser at det finnes spennende yrkesmuligheter her, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V), i en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet.

Stadig større kvinneandel

Andelen kvinner som søker høyere utdanning fortsetter å øke. Kvinneandelen blant alle søkerne i år er på 59,2 prosent mot 58,7 prosent i fjor, og også innen studier hvor kvinneandel har vært høy lenge fortsetter den å stige, skriver departementet. 

Andelen kvinner som søker seg til studier som tradisjonelt har vært mannsdominerte er også økende, som for eksempel teknologifagene. Det er blant annet en prosentvis økning på 15 prosent av kvinner som har informasjonsteknologi som førstevalg. Det betyr at andelen kvinnelige søkere har økt fra 24 prosent til 26 prosent.

− Over mange år har bransjene selv, med økonomisk støtte fra staten, jobbet for å rekruttere flere kvinner til teknologiyrker. Jeg vurderer å gjøre lignende tiltak for å rekruttere flere menn til blant annet helse- og omsorgsutdanningene og lærerutdanningene, forteller Nybø.

Regjeringen har nå satt av to millioner kroner for å finne ut mer om hva som kan gjøres  for å rekruttere flere menn til kvinnedominerte yrker.

− Vi er allerede i gang med å innhente kunnskap om hvilke mekanismer som påvirker kjønnsfordeling i lærerutdanning og læreryrket. Jeg mener det er viktig at vi har en god kjønnsbalanse i alle utdanninger, sier forsknings- og høyere utdanningsministeren, i meldingen.

Fortsatt få studieplasser

Computerworld har ved flere anledninger skrevet om mangelen på studieplasser til alle som ønsker en fremtid i næringen.

Noe forbedring her har vi ennå ikke hørt noe om.

Blant annet har Håkon Haugli i Abelia, og Heidi Austlid i IKT-Norge uttrykt bekymring for at det ikke er nok it-studieplasser i forhold til samfunnsbehovet.

Da statsbudsjettet ble lagt frem tidligere i år kunne Computerworld snakke med en skuffet Heidi Austlid:

– Jeg er litt skuffa, og hadde en annen forventning, sa Heidi Austlid da.

Hun hadde et stort ønske om at Regjering og Stortinget ville ta utfordringene med kompetansemangel på alvor ved å øke bevilgningen til it-studieplasser i Statsbudsjettet. Den gang ei.

– Nå er vi utålmodige, det sier Ingrid Vinje, leder for utdanning og forskning i Abelia.

Vinje mener det er kjempebra med flere kvinnelige søkere til it-fag, men ikke isolert sett. Begge kjønn må være representert, og sett i forhold til antall søkere mener hun at det er alt for få studieplasser.

– Næringslivet skriker etter teknologene. Abelia etterlyser et langsiktig og forpliktende løp fra regjeringen. Nå må de vise at dette vil prioriteres i årene fremover. Teknologer er mangelvare, sier hun, og håper at dette er noe som blir endret i det reviderte nasjonalbudsjettet som legges frem om noen få uker.