VIL SKAPE REALFAGSGLEDE: Kodekraft er et nytt undervisningsprogram som skal gi elever på 10. trinn kjennskap til programmering før de begynner på videregående skole. (Foto: Inspira)

Lanserer nytt undervisningsprogram i programmering

OPPDATERT: Kodekraft er et nytt og gratis undervisningsprogram fra Inspiria.

Publisert Sist oppdatert

Nå skal elevene på 10. trinn få en innføring i programmeringsforståelse. Hensikten er at elevene skal kunne møte mer forberedt når de starter på videregående skole.

Kodekraft

Det nye undervisningsprogrammet  har fått navnet Kodekraft og er et nasjonalt undervisningsprogram som er utviklet av ti regionale vitensentre og Equinor sitt talentutviklingsprogram Morgendagens Helter, med Inspiria science center i Sarpsborg som koordinator. Undervisningsprogrammet er gratis for skolene.

– Med Kodekraft får skolene en unik undervisningspakke som er spesielt utviklet med hensyn til læreplanene for 10. trinn, med både koding og energikilder som tematikk. Vi har allerede fått flere positive tilbakemeldinger fra skoler som har vært med i testperioden før sommeren, og håper enda flere vil melde seg på utover høsten, forteller Per Kristian Grytdal, som jobber som fagkoordinator og formidler ved vitensenteret, i en pressemelding fra Inspiria.

Undervisningen skjer i sanntid, men er tilrettelagt for digital gjennomføring i klasserommet. Noe lignende har aldri vært forsøkt tidligere i et undervisningsprogram som leveres nasjonalt.

Programmerer eget spill

Ifølge pressemeldingen vil det nye undervisningsprogrammet vare i en dobbelttime og ledes av en formidler fra vitensenteret. Etterpå får elevene mulighet til å løse tilleggsoppgaver enten på skolen eller hjemme.

Kodekraft lar levene programmere et spill, hvor handlingen er tett knyttet til fremtidens energiutfordringer.

Programmering er et nytt element i flere fag etter fagfornyelsen i 2020. Dette gjenspeiler visjonen om at det for kommende arbeidsgenerasjoner vil være viktig å tilegne seg kunnskap om koding og ny teknologi, heter det i meldingen.

– Programmering kommer til å være avgjørende for mange av morgendagens arbeidsplasser, og vi ser allerede nå at det har blitt en stadig viktigere del av mange skolefag. Derfor er det viktig at flere ungdomsskoleelever får muligheten til å lære seg grunnleggende programmering gjennom godt tilrettelagte undervisningsprogrammer som Kodekraft, sier Geir Endregard, direktør på Inspiria science center i Sarpsborg og prosjektleder for Kodekraft, i meldingen.

 

Oppdatert 17.08.20. Det er ikke bare elevene i Viken som får glede av det nye undervisningsopplegget: Kodekraft er tilgjengelig nasjonalt, og det er totalt 10 vitensentre som leverer dette undervisningsprogrammet over hele landet, men Inspiria har hatt hovedansvaret for å koordinere prosjektet.