ODA-PRISEN: Berit Svendsen, konserndirektør i Telenor Norge, ble tildelt Oda-prisen Person for 2015. I begrunnelsen står det blant annet at "Berit inspirerer og er et synlig forbilde for kvinner både i og utenfor bransjen". (Foto: Kenneth Christensen)

Hun er årets it-kvinne 2015

Oda-Nettverks Inspirasjonsdag ble ekstra gledelig for Berit Svendsen, administrerende direktør i Telenor Norge. Hun er nemlig vinner av årets Oda-pris. Microsoft Norge ble tildelt Oda-prisen for organisasjon.

Hvert år deler kvinnenettverket Oda-Nettverk ut to priser: en personlig og en til en norsk it-organisasjon som har utmerket seg med aktiviteter, holdninger og synlighet for kvinner i bransjen. I år deles prisen ut for syvende år på rad.

Årets it-kvinne: Berit Svendsen

Oda-prisen Person tildeles it-kvinner som fremstår med tydelighet og fremmer kvinner i it-bransjen gjennom både aktiviteter og holdninger. Målet med prisene er å fremme og synliggjøre kvinnelige rollemodeller og forbilder, og inspirere kvinner til å søke seg til teknologien.

Vinner av Oda-prisen Person 2015 er administrerende direktør i Telenor Norge, Berit Svendsen.

I juryens begrunnelse heter det:

Berit Svendsen har lang fartstid i it- og telekom-bransjen og omtaler seg selv som en teknologientusiast. Hun har gjort seg bemerket som en av norges få kvinnelige toppledere.

Som representant for ett av de største selskapene i Norge har hun engasjert seg aktivt for å få flere kvinner i ledende stillinger i næringslivet. Hun vet viktigheten av å investere i kvinners karriereutvikling - så vel som menn. Dette vises blant annet på Telenor sin kvinneandel sammenlignet med gjennomsnittet for bransjen; total kvinneandel 34 prosent, hvor toppledelsen har 40 prosent.

Berit har i flere år bidratt som mentor for andre kvinner i Telenor, og i bransjen. Hun jobber aktivt for å få flere kvinner i ledende stillinger og flere jenter til it-fag.

Berit inspirerer og er et synlig forbilde for kvinner både i og utenfor bransjen. Hun er modig og viser vei for andre kvinner!

Finalister til Oda-prisen person var Beate Størkson, leder i Viscenario og Hilde Tank-Nielsen, regiondirektør i Evry.

- Fantastisk inspirerende

- Det er fantastisk inspirerende å motta prisen, spesielt på ti-årsdagen, begynner Svendsen.

Hun påpeker at det fortsatt er en jobb som må gjøres, nemlig det å få mange kvinner inn i bransjen og til å være med på den mest spennende teknologiske utviklingen fremover.

- Vi trenger hele talentbasen i Norge, og jeg håper at vi kan få med oss mange, mange flere damer. Jeg er stolt og glad over å være en rollemodell, avslutter hun.

Prisen ble utdelt av Oda-leder Anne Gretland, kommunikasjonsansvarlig i Oda-Nettverk Helene Clementsen og fjorårets Oda-vinner Beathe Due.

Årets it-organisasjon: Microsoft Norge

Målet med Oda-prisen Organisasjon er å oppfordre til fremming av kvinner i bransjen. Dette gjøres på flere måter, blant annet synliggjøring og en aktiv rekrutteringspolicy.

Vinner av Oda-prisen Organisasjon 2015 er Microsoft Norge.

I juryens begrunnelse heter det at: 

Microsoft Norge har over flere år bidratt til å øke kvinneandelen, både innad i egen bedrift og i bransjen generelt. De har vist at de satser på kvinner gjennom å igangsette en rekke tiltak. Fokus på rekruttering av kvinner er forankret i ledelsen, og praktiseres hele veien frea toppen til den enkelte leder.

For å øke andelen kvinner sørger de alltid for at minst en kvinne er med i finalerunden til ny en stilling, og de tar direkte kontakt med aktuelle kvinner. De synliggjør kvinnelige rollemodeller i selskapet, også i den globale organisasjonen, og de har ledermentor-program for kvinner. Målet er å ha kvinner i alle stillinger i organisasjonen, inkludert toppledelsen. Woman@Microsoft støtter de forskjellige regionenes arbeid. I tillegg jobber de aktivt med unge jenter for å rekruttere dem til it-relaterte fag og til it-bransjen.

Microsoft Norge er et forbilde for andre organisasjoner i it-bransjen. Gjennom målrettede tiltak har de oppnådd hele 60 prosent kvinneandel i ledergruppen, og 31 prosent andel kvinner totalt i organisasjonen.

Prisen ble mottat av Kristin Ruud, HR-direktør i Microsoft Norge på vegne av selskapet og ikke minst kollegaene. 

- Som bransje trenger vi å begeistre talenter til å velge oss, og hele tiden jobbe med å bli enda flinkere til å tydeliggjøre de mulighetene som finnes, sier Ruud i en melding.

- Vi er utrolig stolte og ydmyke til at Oda-prisen Organisasjon er tildelt Microsoft, sier administrerende direktør Michael Jacobs i Microsoft Norge i en melding.

Finalister til Oda-prisen Organisasjon i 2015 var Capgemini og IFS.

Hederspris til Oda-leder

I anledning ti-årsjubileet mottok Oda-leder Anne Gretland en spesiell hederspris for sin innsats som leder for Oda-Nettverk. Gretland har vært med fra begynnelsen, og er en utmerket rollemodell for norske it-kvinner.

Prisen ble tildelt som en overraskelse i et avvik fra det offisielle programmet under Inspirasjonsdagen. En svært rørt Oda-leder mottok prisen.

- Anne er en ekte ildsjel og en stor inspirasjon og et forbilde for alle oss i Oda-Nettverk. Uten Anne hadde ikke Oda-Nettverk vært der vi er i dag. I løpet av de årene hun har vært leder av Oda-Nettverk har hun blitt en viktig talsperson for hvordan vi kan forbedre kvinneandelen i it-bransjen, sier kommunikasjonsansvarlig Helene Clementsen på vegne av styret i Oda-Nettverk.

HEDRET: I et avvik fra programmet ble en tydelig rørt Oda-leder Anne Gretland velfortjent hedret for 10 år med frivillig Oda-arbeid. (Foto: Kenneth Christensen)