LAVT SKYDEKKE: – Mange er ikke klar over fordelene ved skytjenester og outsourcing av it, sier salgs- og markedsdirektør Lars David Klausen i Telecomputing.

Norske bedriftsledere kan lite om skyen

– Nettskyen brukes allerede av folk flest, enten de aktivt vet det eller ikke, sier Lars David Klausen, salgs- og markedsdirektør i TeleComputing.

Publisert Sist oppdatert

– De fleste e-posttjenester er i dag skybaserte. Videre bruker mange nettskyen for bilde- og dokumentlagring eller synkronisering av data mellom flere enheter men skytjenester kan være veldig mye mer enn bare dette, sier Lars David Klausen, salgs- og markedsdirektør i TeleComputing.

Undersøkelsen ble gjennomført i første halvår 2015 hvor 404 beslutningstagere innen økonomi, toppledelse og it besvarte en en rekke spørsmål om skytjenester og it-drift. Svarene viser at nørmere 40 prosent ikke kan forklare hva skytjenester er, og dermed heller ikke hva de kan brukes til.

Over halvparten hverken vurderer, eller kanskje ikke vet om de bør vurdere, om skytjenester burde bli tatt i bruk i deres virksomhet.

Ikke fornøyd med egen it

– Mange er ikke klar over fordelene ved skytjenester og outsourcing av it. Profesjonell it-drift er komplisert, og for mange vil det gi stor verdi å få hjelp til å løse it- utfordringene. sier Klausen.

Samtidig som det er lav kunnskap om skytjenester, svarer også mange av de spurte at de ikke er fornøyde med å ha egen it-avdeling. 42 prosent mener it-avdelingen ikke gir konkurransefortrinn.

21 prosent av de som outsourcer it-systmene sine begrunnet det med tilgang på kompetanse og slippe å være avhengige av egne it-ansatte. Like mange oppga at de outsourcet fordi det er utenfor kjernevirksomheten deres.

Fordelingen av respondentene geografisk var Oslo og Akershus med 27 prosent, 23 prosent resten av Østlandet, 14 prosent på Sørlandet, 18 prosent Vestlandet og 14 prosent i Trøndelag og Nord-norge.