ONLINE: Undersøkelsen EU Kids Online 2018 viste at ingen europeiske barn er så negative til innhold på nettet som norske barn. Bare 24 prosent mellom ni og 16 år mener at det er mye bra innhold for dem på internett. (Illustrasjonsfoto: Istockphoto)
ONLINE: Undersøkelsen EU Kids Online 2018 viste at ingen europeiske barn er så negative til innhold på nettet som norske barn. Bare 24 prosent mellom ni og 16 år mener at det er mye bra innhold for dem på internett. (Illustrasjonsfoto: Istockphoto)

Skoler og barnehager må installere nettfilter

Myndighetene vil skjerme barn mot skadelig innhold.

Publisert Sist oppdatert

I kjølvannet av oppslag og informasjon om at barn i Norge eksponeres for porno, skremmende nyheter og voldelig innhold på nett, fikk Utdanningsdirektoratet (Udir) i oppdrag fra Stortinget å utforme veilederen som nå er klar til godkjenning hos Kunnskapsdepartementet.

Skole- og barnehageeier får ansvaret videre.

– Vi er veldig glad for at veilederen endelig er på plass. Den er nyansert og konkret både når det gjelder forebygging, skjerming og håndtering av tilgang til alvorlig skadelig innhold, sier faglig leder Kjellaug Tonheim Tønnesen i Barnevakten til NTB.

– Utfordringen er at kommunene i Norge er ulikt rustet til å følge opp det store ansvaret de har fått både når det gjelder å beskytte med filter, men også å lære opp ansatte og barn i digital dømmekraft og nettvett. Hvordan de ulike skolene løser dette i praksis vil derfor kunne være svært ulikt fra kommune til kommune, sier Tønnesen.

Foreldrenes ansvar og rett

Barnevakten, som er en stiftelse som gir råd om barn, unge og medier, mener det ideelle, fra et foreldreperspektiv, hadde vært et teknisk filter som kunne fungere nasjonalt for alle barnehage- og skoleeiere, og også på hjemmebane på skolens enheter.

Tønnesen mener også veilederen med fordel kunne ha vært formulert med noen flere «skal» og «må», i stedet for «kan» og «bør».

– Slik at det ikke er tvil om at man er forpliktet til å sikre utstyr og gi opplæring i digital dømmekraft, påpeker hun.

– Det positive er at foreldre nå kan vise til veilederen og forvente at skole- og barnehage jobber for å undervise, sikre og beskytte barn på nett i skoleregi, sier Tønnesen.

Ingen sovepute

Samtidig er det viktig å huske at filtre installert på skolens internett, ikke fungerer andre steder enn der. I veilederen gjøres det også oppmerksom på en rekke andre begrensninger ved tiltak. For eksempel vil ikke alle filtre installert på maskinen sjekke eposter. Andre hull er onlinespill, chatter, direktemeldinger og person-til-person-programmer.

Hvis innstillingene på de digitale enhetene er uten passord, kan barn med kompetansen enkelt gå inn og endre innstillingene.

I praksis er det nesten umulig å skjerme seg teknisk mot alt skadelig innhold. Det må mye nettvett til i tillegg.

Veilederen er tilgjengelig allerede nå, men det kan komme endringer, ettersom Kunnskapsdepartementet skal godkjenne heftet før den endelige teksten er klar. Deretter skal Udir spre veilederen til hele landet.

Mange strever

– Det kan også oppleves utfordrende at foreldre blir ansvarlige for trygg bruk av digitalt utstyr utlevert av skolen når det brukes på hjemmenettverkene utenom skoletid og i ferier, sier Tønnesen, som også tror mange foreldre strever med digital kompetanse.

Barnevakten ønsker å bidra til digital trivsel og tilrettelegging av godt hjem-/skolesamarbeid.

– Barnevakten har over fire millioner sidevisninger årlig på vårt nettsted som gir opplæring om nettvett, foreldreinnstillinger og så videre. Vi møter også 70.000 foreldre, lærere og barn årlig ansikt til ansikt i foredrag og skolebesøk. Dette viser at nettvett og digital dømmekraft er viktige temaområder som mange er opptatt av, sier Tønnesen.