GOD TILGANG: Analyser fra Utdanningsdirektoratet viser at elever og lærere i skolen har god tilgang på digitale enheter. (Foto: Utdanningsdirektoratet)

Bruken av teknologi i skolen har økt på kort tid

Men det er store forskjeller i lærernes profesjonsfaglige digitale kompetanse og skolenes tilnærming til pedagogisk bruk av ikt.

Publisert Sist oppdatert

– Gjennom pandemien har skolen og lærerne strukket seg langt for å gi god opplæring til den enkelte elev gjennom bruk av teknologi og tilrettelegging av infrastruktur. Ambisjonene fremover er å bygge videre på den digitale kompetansen i et lærende fellesskap gjennom å videreutvikle gode digitale løsninger, sier Hege Nilssen, direktør i Utdanningsdirektoratet, i en pressemelding.

Nye analyser fra Utdanningsdirektoratet viser blant annet at: 

• Tre av fire skoleledere opplever at den digitale infrastrukturen har god nok kvalitet til å gjennomføre et bredt spekter av digital undervisning.  

• I etterkant av koronapandemien er forutsetningene for å gjennomføre digital undervisning, enten på skolen eller når elevene er hjemme, relativt gode. 

• Stadig flere elever har tilgang på en digital enhet de har fått av skolen.  

• Det er store forskjeller i lærernes profesjonsfaglige digitale kompetanse og skolenes tilnærming til pedagogisk bruk av ikt. 

• Kompetansenivået til både lærere og elever har økt på kort tid. 

• Over halvparten av skoleeierne oppgir at de prioriterer å styrke lærernes profesjonsfaglige digitale kompetanse. 

• Elever og lærere har god tilgang på digitale enheter. 

• Digitale læringsressurser blir i noen grad prioritert foran tradisjonelle bøker. 

• Både pandemien og det nye læreplanverket har forsterket arbeidet med pedagogisk bruk av ikt i skolen. 

Tydeligere rolle  

Samfunnet endrer seg med ny teknologi, ny kunnskap og nye utfordringer. Dette stiller krav også til fremtidens skole, mener Utdanningsdirektoratet.  

Hege Nilssen, direktør i Utdanningsdirektoratet

– Vi har fornyet læreplanene. Teknologi, programmering og algoritmisk tenkning har kommet inn i læreplanene, og digitale ferdigheter er tydeligere uttrykt som kompetansemål, sier Nilssen. 

De nye læreplanene legger opp til en opplæring som er praktisk, variert og relevant, med varierte og endrede vurderingsformer. 

–  Aktive elever som har reell innflytelse, medvirkning og medansvar i læringsfellesskapet er en grunnpilar i de nye læreplanene. Elevene skal utvikle evne til medbestemmelse og bli lyttet til. Teknologien er både et verktøy for å realisere ambisjonene i fagfornyelsen og et kompetanseområde som skal utvikles, sier Nilssen.