ROLLEMODELL: Tenåringsjenter som finner en rollemodell i realfag og it dobler interessen for å fortsette i fagretningen, sier Kristine Beitland, direktør for myndighetskontakt i Microsoft Norge. Arkivfoto: Pressefoto Microsoft Norge.

Forbilder drar kvinner til it

For å holde på motivasjonen er rollemodeller sentral for å få jenter til å fortsette med realfag etter grunnskolen.

Skal kjønnsbalansen i it speile samfunnet ellers, trengs det flere kvinner i it-bransjen og flere jenter som velger it-fag.

Microsoft har undersøkt saken, og slipper resultatet i dag, på den internasjonale dagen for jenter i it. Stikkord er tidlig motivasjon, og deretter gode rollemodeller.

Fra før er det kjent at det er fireårsgap fra cirka elleveårsalderen der jenter er interessert i og motivert for realfag. Så dabber det av og forsvinner for altfor mange.

Dobler interessen

Årets undersøkelse viser at det er mangelen på kvinnelige rollemodeller i it og realfag for tenåringer og unge som skal velge utdannings- og karriereveg. Dersom det finnes en rollemodell, er interessen for teknologi nesten dobbel så stor enn for tenåringer som ikke har en slik rollemodell.

– Gode kvinnelige rollemodeller bidrar til å knuse stereotyper og hjelper jentene å se karrieremuligheter og å tro på at teknologi og realfag kan være noe for dem. Undersøkelsen viser hvor viktig det kan være å møte gode teknologirollemodeller i rett alder, gjerne som en del av skolehverdagen. Derfor trenger vi å få flere gode teknologikvinner til å besøke klasserommene, og vi trenger læreplaner som legger til rette for det, forteller Kristine Beitland, direktør for myndighetskontakt i Microsoft Norge.

Analysen av tallene viser også at andre grep bidrar til å holde interessen og motivasjonen oppe. Støtte fra foreldre og lærere, praktisk erfaring og kunnskap om hvor viktig realfag er for samfunn og næringsliv og tiltro til at de får likeverdig behandling og jobbmuligheter som menn etter utdanninga.

De beste hodene

Det potensielle tapet av kompetanse og innovasjon er enormt uten at det tas grep.

– For å kunne nå hele talentmassen samarbeider vi med myndigheter, lærere og frivillige organisasjoner for å modernisere læreplaner og motivere jenter til å satse på realfag. Vi vil vise jenter at realfag og teknologi er spennende og kan gi dem en kreativ og givende karriere. Vi vet at når vi motiverer jenter til å ta teknologifag, dobler vi mulighetene for å rekruttere de beste hodene til å utvikle fremtidens teknologi, sier Kristine Beitland.

Det er 11.000 jenter og kvinner i alderen 11-30 år i hele Europa som er grunnlaget for tallene.

Koding og virtuell miks

Microsoft arrangerer kodekveld for jenter i samarbeid med ODA-nettverket og Lær kidsa koding for å markere Jenter i IT-dagen. Det er 120 påmeldte til en kveld som ikke bare skal inneholde koding, men også ny teknologi som Hololens og virtuell mikset virkelighet.

– I årene som kommer vil nesten alle jobber kreve digitale ferdigheter. Ikke bare må vi kunne bruke teknologi; i mange tilfeller må vi også selv både forstå og skape teknologien. Derfor trenger vi mange flere jenter som kan teknologi, og «Jenter + koding = sant» er et viktig initiativ for å forberede de unge på fremtiden, forteller leder for Oda, Kristine Hofer Næss.