NY STORKUNDE: Technet har jobbet målrettet for å etablere seg på enterprise-markedet, sier Gunn Garvik.(Foto: Technet)
NY STORKUNDE: Technet har jobbet målrettet for å etablere seg på enterprise-markedet, sier Gunn Garvik.(Foto: Technet)

Technet til domstolene

Technet har inngått en 3-årig avtale med Domstolsadministrasjonen om å levere service management som en tjeneste.

Publisert Sist oppdatert

Etter en offentlig anbudskonkurranse har Domstoladministrasjonen valgt å inngå avtale med Technet om leveranse av service management for hele virksomheten, ifølge pressemelding. Løsningen Technet Management System leveres som en tjeneste fra Technets datasenter i Larvik. 

Domstoladministrasjonen har ansvaret for den sentrale administrasjonen av domstolene i Norge og er den administrative overbygningen for de alminnelige domstolene og jordskifterettene. Det omfatter Høyesterett, seks lagmannsretter, 65 tingretter og 34 jordskifteretter. Ansvaret overfor domstolene omfatter blant annet økonomi, organisasjonsutvikling, kompetansetiltak, kommunikasjonsarbeid samt drift og utvikling av ikt-systemer.

Satser på enterprise-markedet

– Technet Management System har de siste årene vært gjennom en rivende teknologisk utvikling der Technet har jobbet målbevisst med å utvide løsningen til å også å innfri behovene til enterprise-markedet. Dette ser vi nå effekten av og vi er stolte over at nok en storkunde i enterprise-markedet gir oss denne tilliten og dette bekrefter vår posisjon som en seriøs aktør på leveranse av service management-løsninger i markedet. Dette sier Gunn Garvik, som er rådgiver systemavdelingen i Technet.

Technet opplyser at Domstoladministrasjonen med denne avtalen føyer seg inn i rekken av store selskaper i kundeporteføljen. Fra før har de blant andre Tine, Statistisk sentralbyrå, Oljedirektoratet, Aker og Matiq og 64 kommuner valgt systemet.

Ny avtale eller kontrakt? Fortell oss om det på en mail til ITBransjen@cw.no. Husk bilde.