OVERALT: It er overalt, noe som bør speiles i utdanningsløpene. (Foto: Pixabay)
OVERALT: It er overalt, noe som bør speiles i utdanningsløpene. (Foto: Pixabay)

It inn i yrkesfag!

LEDER: Behovet for it-kompetanse i Norge er enormt. Uavhengig av hva som skal bli Norges nye olje spiller it en sentral rolle hvis vi skal lykkes. Man kan nesten si at it står sentralt i all innovasjon på tvers av alle felt i Norge.

Publisert Sist oppdatert

Problemet blir tydelig når man ser hvor mange it-hoder som utdannes i Norge hvert år, opp mot hvor stor etterspørselen etter it-kompetanse fra bransjen er. IKT-Norge anslår at vi mangler over 3 000 hoder i dag, og at tallet bare vokser.

Men ren it-kompetanse holder ikke. Når it blir en stadig viktigere del av forretningen, og en forutsetning for endring, blir kvaliteten på dialogen mellom it og forretning og it avgjørende.

Innen rekruttering snakker man ofte om T-profiler, et konsept som beskriver kombinasjonen av dyp fagkunnskap og evne til å samarbeide på tvers av andre felt. Kombinasjonen er særlig ettertraktet i innovasjonsmiljøer, eller nyutvikling. Kort sagt det vi trenger for å skape den nye oljen.

Forståelsen av it sin rolle speiles blant norske virksomheter. Når de tar inn over seg at it handler om mer enn å effektivisere stabsfunksjoner – at it står for langsiktig digitalisering og omstillingsevne, skjer det noe på organisasjonskartet. Hos flere norske konsern er it organisert som en del av en løpende strategiprosess for virksomheten, og ikke som en stabsfunksjon underlagt økonomi.

Vi trenger folk til å bekle disse it-jobbene, men hvordan? I tillegg til it må profilene passe inn i alle typer fag, alle typer bransjer eller virksomheter der it kan og vil spille en sentral rolle.

Vi kan ikke bare peke på it-utdanningen, kompetansehullet bør tettes fra begge sider. Løsningen på kvalitet i dialogen mellom it og forretning krever at it blir en del av alle andre utdanningsløp. Først da vil utdanningsløpene speile virkeligheten for norske bedrifter.

It er i ferd med å bli like allment som lesing, skriving og regning i stort sett alle felt. Derfor bør neste generasjon nyutdannede ha grunnleggende forståelse av it, og mulighet til å velge en it-innretning av alle utdanningsløp.

La oss starte helt i bunnen, med de første valgene neste generasjon arbeidstakere tar – få it inn allerede i yrkesfag. De får bruk for det i arbeidslivet uansett.