ODA WOMAN: En tydelig rørt Cecilia Flatum (til høyre) mottok prisen for årets Oda Woman fra Randi Mogerhagen (midten) og Guro Sandersen (venstre). (Foto: Elise Lystad)

Dette er vinnerne av årets ODA Awards

Cecilia Flatum (Deloitte), Nicolai Tangen (NBIM) og Schneider Electric er vinnerne av ODA Awards.

Publisert Sist oppdatert

ODA Awards ble delt ut på Inspirasjonsdagen, som er ODA-Nettverks største årlige happening, og deles ut til den kvinnen, mannen eller organisasjonen som imponerer med konkrete resultater i sin strategiske satsning på mangfold.

TECH CTRL var tema på Inspirasjonsdagen, for å sette fokus på hvorfor samfunnet ikke beveger seg i riktig retning, selv om mangfold og mangfoldsledelse vies stadig mer oppmerksomhet. I løpet av de siste tiårene har den digitale transformasjonen resultert i en massiv omveltning, men techbransjen har fortsatt en lang vei å gå for å gjenspeile det samfunnet vi faktisk lever i.

Om Oda Awards og Inspirasjonsdagen

Om Oda Awards

Siden 2009 har ODA-nettverk delt ut ODA Awards til de fremste ambassadørene for kjønnsmangfold innen teknologi. I 2022 ble ODA Awards tildelt kvinnen, mannen og organisasjonen som har gjort en bemerkelsesverdig innsats for å oppnå mangfold og kjønnsbalanse i vår bransje. Prisen ble delt ut på årets Inspirasjonsdag 20. mai.

Om Inspirasjonsdagen

På Inspirasjonsdagen står teknologi, ledelse, inspirasjon og det å bygge nettverk på tvers av bransjen i hovedfokus. Hvert år kommer det anerkjente foredragsholdere, samt at vi kårer vinnerne av ODA Awards. Tema på Inspirasjonsdagen 2022 var TECH CTRL, for å sette fokus på hvorfor samfunnet ikke beveger seg i riktig retning, selv om mangfold og mangfoldsledelse vies stadig mer oppmerksomhet.

Tydelige rollemodeller

Oda Nettverk skriver at årets vinnere utmerker seg som tydelige rollemodeller og har iverksatt konkrete initiativer og tiltak for å heve kompetanse både hos ansatte og for omverdenen og har mangfold og inkludering som en integrert del av sine strategier.

ODA Woman ble gitt til Cecilia Flatum i Deloitte Consulting, Oda Man til Nicolai Tangen i NBIM og Oda Organization til Line Jakobsen i Schneider Electric.

ODA Woman ble gitt til Cecilia Flatum i Deloitte Consulting, Oda Man til Nicolai Tangen i NBIM og Oda Organization til Line Jakobsen i Schneider Electric. (Foto: ODA Nettverk , Collage: Computerworld)

Oda Woman

Flatum har jobbet med å fremme likeverd, inkludering og tilhørighet i snart 20 år, både i konsulentbransjen og i idrettssektoren. I følge Oda Nettverk er hun en tydelig stemme ikke bare for Deloitte, men i debatter, podkaster og som foredragsholder, og er en synlig rollemodell som mange ser opp til.

Flatum har innført måltall på mangfold og inkludering i alle ledd av organisasjonen, og har innført konkrete tiltak innen blant annet rekruttering, leder- og samarbeidsavtaler, og mer. Hun er den første kvinnelige lederen i Deloitte Consulting og innehar mentorroller i organisasjonene SHE Leads, Neste steg og «i regi» av NIF. Andelen kvinnelige partnere i Deloitte Consulting har økt fra 20 til 25 prosent, og ledergruppen har i 2022 en jevn kjønnsfordeling.

– Jeg er superstolt og beæret over å bli tildelt denne prisen, og jeg deler denne prisen med alle mine dyktige kolleger. I Deloitte kommer vi til å fortsette med ambisiøse mål og tiltak innen mangfold og inkludering, og jeg vil fortsette med å bruke min stemme til å få flere kvinner til å velge en karriere innen teknologi, sier Cecilia Flatum, Managing Partner i Deloitte Consulting.

ODA Man

Nicolai Tangen, er administrerende direktør i Norges Bank Investment Management (NBIM.)

Som leder er Tangen opptatt av at mangfold og inkludering i virksomheten skal være alles ansvar og NBIM har et høyt fokus på mangfold og integrering i sin strategi. Utover å besitte sjefsrollen som forvalter av verdens største statseide fond, har Tangen gjort seg bemerket på LinkedIn hvor han aktivt deler innblikk inn i organisasjonslivet i NBIM, i tillegg til jevnlige anbefalinger til både vitenskaps- og skjønnlitteratur.

Tangen støtter utviklingen av kvinnelige ansatte til seniorroller i ledelsen, og oppfordrer aktivt til deltakelse i nettverk og eksterne arrangementer. Kvinneandelen i NBIM har økt fra 25 til 27 prosent fra 2020 til 2021. I løpet av 2021 var 42 prosent av alle ansettelser kvinner, og Norges Bank har en overordnet målsetning om minimum 40 prosent av hvert kjønn for banken som helhet.

I 2021 re-etablerte Nicolai NBIM sitt Graduate Program, og NBIM utvikler også mangfoldig kompetansebase av fremtidige talenter gjennom sommerpraksis og studentengasjement.

Oda Nettverk skriver at Tangen har vært synlig på flere norske og internasjonale universiteter og har gjestet flere podkaster for å blant annet snakke om viktigheten av cybersikkerhet og fondets behov for hackere og annen teknologikompetanse. Teknologi er en av kjernekompetansene i NBIM, og organisasjonen har satt seg mål om å bli en ledende teknologiorganisasjon.

– Vi mener en bredde i kompetanse, nasjonaliteter og kjønn er viktig i en investeringsorganisasjon for å kunne ta de beste avgjørelsene, og for å tjene mer penger. I tillegg er teknologikompetanse helt sentralt i vårt arbeid og vi jobber målrettet for å bli en enda sterkere teknologiorganisasjon, sier Nicolai Tangen, CEO i Norges Bank Investment Management.

ODA Organization: Schneider Electric

Schneider Electric er et globalt konsern i en tradisjonell og mannsdominert bransje, med mangfold og inkludering som en del av kjerneverdiene. Kvinneandelen i selskapet har nærmest doblet seg siden 2016 og er i dag på 30 prosent.

Oda Nettverk begrunner valget med at Schneider Electric går frem som en rollemodell både lokalt og globalt, og bidrar til å skape endring i en tradisjonell bransje. Selskapet kan vise til konkrete resultater og har fått bred anerkjennelse.

I 2019 fikk Schneider Electric sin første kvinnelige administrerende direktør, Karoline Nystrøm, og har et topplederteam med 40 prosent kvinneandel. Nystrøm har på vegne av organisasjonen signert forlenget forpliktelse til FNs prinsipper for kvinners muligheter i arbeidslivet, og organisasjonen har målsetting om 50 prosent kjønnsbalanse.

Schneider Electric etablerte i 2018 kvinnenettverket Electra internt og inngikk partnerskap med ODA-Nettverk i 2019. Senere har de inngått partnerskap med bransjenettverket Diversitas for å bidra i det strategiske arbeidet med å tiltrekke kvinner til tekniske yrker i byggebransjen, og står bak bransjetreffet Women Let’s Connect for kvinner i elektro og automasjon. Organisasjonen jobber systematisk for å gjøre karrierevalget mer synlig og attraktivt gjennom samarbeid med skoler, opptak av flere lærlinger og synliggjøring av yrket i mediebildet.

– Vi er utrolig stolte over denne anerkjennelsen. Mangfold har for oss handlet om å ansette kvinner, men over tid er det vært vel så viktig å jobbe målrettet med å bygge en kultur der alle trives. Dette er et langsiktig arbeid og vi vil fortsette å utfordre både oss selv, men også kunder og andre i bransjen, sier Line Cecilie Jakobsen, HR VP Schneider Electric Norge.

Disse var nominerte til ODA Awards 2022:

- ODA Woman: Cecilia Flatum (Deloitte), Christin Bøsterud (EY) og Tahani Siddik Berge (Bitmesh)

- ODA Man: Arne Mjøs (Itera), Kjetil Kverne (SAP Norway) og Nicolai Tangen (NBIM)

- ODA Organization: IBM Norway, Link Utvikling og Schneider Electric