ERFARING FRA ANDRE: Databasen vil gi statlige ledere mulighet til å finne, sammenlikne og benytte byggene bedre. -- Erfaring fra liknende prosjekter i andre land viser god effekt, sier kommunal og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. (Foto: Dag-Rune Z. Vollen)

- Dette er hverdagsdigitalisering

En ny database skal gi en mer effektiv styring av statens eiendommer

Publisert Sist oppdatert

En ny database med samlet oversikt over bygningsmasse, arealbruk og leiekostnader for statens lokaler, kan gi store besparelser. Det melder regjeringen.no.

– Dette vil gi oss bedre styring og mer effektiv bruk av statens eiendommer og det vi leier, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner i en pressemelding.

Statsbygg har beregnet at staten eier og leier lokaler på om lag 7 millioner kvadratmeter. Dette er alt fra enkle lagerlokaler og kontorbygg til avanserte laboratorier. Derfor varierer også leieprisen mye.  Et anslag på 2500 kroner per kvadratmeter i leieutgifter for staten, tilsier at staten bruker 17,5 milliarder kroner årlig på husleie.

Sparing

- For hver prosent vi effektiviserer arealbruken sparer vi årlig om lag 175 millioner kroner. Vi må være ambisiøse. Leieavtaler går vanligvis over flere år, men jeg er overbevist om at tilgang på nøkkelinformasjon, bedre koordinering og klare krav vil vi få store innsparinger over tid, sier Sanner.

Den nye databasen vil bli et nyttig virkemiddel for statlige virksomheter som vil sikre at de har god oversikt og konkurransedyktig leie. Først ut på statenslokaler.no er oversikt over de eiendommene staten selv eier. Denne erstatter det som tidligere var et trykket 300 siders vedlegg til statsbudsjettet, heter det i meldingen.

Hverdagsdigitalisering

- Dette er hverdagsdigitalisering. Databasen vil gi statlige ledere mulighet til å finne, sammenlikne og benytte byggene bedre. Erfaring fra liknende prosjekter i andre land viser god effekt, sier Sanner.

I Storbritannia er det bygget opp en tilsvarende database og erfaringen viser at slike oversikter øker bevisstheten om utleieutgifter. Over en 5 årsperiode ble kostnader til lokaler redusert med 15 prosent, mens arealene ble redusert med om lag 28 prosent. I tillegg fikk man mer funksjonelle lokaler som bruker mindre ressurser på energi og slipper ut mindre CO2.

I løpet av 2018 skal databasen også omfatte det meste av statens leide lokaler, og informasjonen blir designet for effektiv styring og bruk av eiendommer.