Sunn skepsis anbefales

KOMMENTAR: Software-as-a-Service. Det høres ut som snipp, snapp, snute: Applikasjonen er på plass, klar til bruk, det er bare å sette i gang. Koster nesten ingenting. Fremtiden er her, hva venter dere på, gutter? Men ingenting er så enkelt som det høres.

Publisert Sist oppdatert

SaaS eller tradisjonell in-house drift?

Forbausende nok kan det å ta i bruk applikasjoner kreve like mye arbeid med SaaS som uten.

Behovet for å integrere den nye applikasjonen med dem som er der fra før stiller krav.

Komplekse applikasjoner er og blir komplekse.

SaaS har sin styrke på gjennomstandardiserte områder som Google Docs, epost eller DropBox. Kjernesystemer er noe heeeelt annet.

Dessuten: Det er riktig at SaaS ikke krever engangsinvesteringer, men etter tre år kan de løpende kostnadene mer enn overstige dette.

Det er viktig å holde de to ord installasjon og implementering fra hverandre.

Bedriften slipper å installere maskiner og programmer, ja, men slipper ikke å implementere systemet i egen organisasjon. Mesteparten av arbeidet innen implementering må man gjennom, akkurat som før.

La meg være litt analytisk og gå gjennom alle de aktiviteter som det innebærer å sette i drift en ny, større applikasjon i en bedrift. Se alle fem delene samlet: Bygge strategi, velge leverandør og produkt, Forberede implementeringen, Implementere løsningen og Drift. En opplagt forutsetning er at bedriften har en god del applikasjoner i drift allerede – hvem har ikke dét?

Bare ganske små bedrifter kan konvertere alle sine systemer til SaaS.

Alle bør starte med å utforme strategi og arkitektur. Forskjellene mellom SaaS og in-house er ikke så store, men å kombinere SaaS med en in-house preget arkitektur kan være ganske krevende. Deretter skal det velges leverandør og produkt. Det å velge riktig SaaS-applikasjon koster like mye som for en in-house løsning. Man må være presis på hva man skal ha i ett og alt – ellers blir det gråt og tenners gnissel.

Implementeringen skal forberedes. Det vil si: Prosjektteam skal settes sammen, prosesser må redesignes, organisasjonsmessige endringer må tenkes gjennom, konsekvensene må håndteres. Ingen vesentlig kostnadsforskjell her mellom SaaS og in-house.

Så kommer installasjon av utstyr og programmer. Her viser SaaS seg fra sin beste side, det meste man behøver er på plass allerede. Men hvis det er behov for tilpasninger, forsvinner en del av SaaS-fordelene. Den typiske SaaS-løsningen av i dag tilbyr få tilpasningsmuligheter, bare konfigurering, det vil si parametersetting. Spørs om det er nok.

Vi pleier å si at i slike tilfeller er det bedriften som skal tilpasse seg til systemet, ikke omvendt. Men vi må være sikker på at dette er praktisk mulig og gavner oss i konkurransen.

Å integrere gammelt og nytt kan være krevende, spesielt fordi det nye, SaaS, forandrer seg ofte. Å knytte sammen SaaS-applikasjoner fra ulike leverandører kan være enda mer krevende. En problemstilling blant mange er de forsinkelsene som sambandet til nettskyen fører med seg – av og til kan Internettet bli ganske tregt. Data må renses og migreres til skyen. Brukerne må lære seg den nye applikasjonen. Disse kostnader kan ikke manes bort.

Testing er krukset. Det kan bli vesentlig dyrere i en kombinasjon av SaaS og in-house løsninger fordi det må gjentas ofte. Selskaper som leverer SaaS-løsninger endrer (optimaliserer) sine løsninger, kan hende flere ganger i måneden. Det positive med dette er at løsningen stadig blir litt bedre. Det negative er at du aldri kan være sikker på at alt virker som før uten å ha testet det gjennom. Små tuer kan velte store lass.

Driften blir mye enklere med SaaS, det er fullt og helt leverandørens ansvar. Det inkluderer patching og oppgraderinger. Så lenge endringene er av rent teknisk art, er alt greit. Berører endringene de forretningsmessige prosessene, blir det like kronglete som det alltid har vært. Change Management er og blir vanskelig.

Helt klart: SaaS kan bli billigere enn in-house, men det er ikke sikkert.

Det kan også bli et mareritt. Det gjelder å velge klokt.

Utfordringen er at ledelsen i mange bedrifter har kjøpt hypen om at SaaS er like enkelt som 1-2-3, all it-herk blir borte og vi slipper å investere.

It-sjefen gjør seg mektig upopulær hvis hun stikker hull på den ballongen – men det skal hun.

hidas@online.no