PRØVEKANIN: Kirsti Sandnes Stien i Redpill Linpro sammen med Thea Hermansen Bakke, som er første "prøvekanin" som skal gjennom Devops-akademiet til Redpill Linpro til neste år. (Foto: Redpill Linpro)

Starter Devops-akademi: vil gjøre det lettere for kvinner å velge Devops

Redpill Linpro starter opp et eget akademi for å legge forholdene til rette for mer mangfold blant de som jobber med DevOps og infrastruktur.

Publisert Sist oppdatert

– Vi vil skape forbilder som skal gjøre det lettere for flere kvinner å velge denne retningen, sier Kirsti Sandnes Stien i Redpill Linpro i en pressemelding.

Redpill Linpro Devops Academy har vært under arbeid en stund, og første pilot-kull skal ta plass i august 2023. Regionsleder for Devops, Kirsti Sandnes Stien, er både forventningsfull og spent.

Andre veier enn gutterommet

– Vi ønsker å vise frem at Devops og infrastruktur er et profesjonelt yrkesvalg for unge mennesker, sier hun.

De som har sitt daglige virke med systemadministrasjon, drift og Devops har ikke nødvendigvis lært seg dette på høyskoler eller universitet, ifølge Stien.

– De har ofte havnet inn i en slik rolle fordi en gutteromshobby har blitt en profesjon. Vi ønsker å vise at dette er noe man kan lære, og har designet et opplegg for at man kan tilegne seg denne kompetansen på en god måte – uten å ha hatt det som en hobby siden tenårene, sier hun.

Det finnes flere initiativer som prøver å motivere kvinner i it-bransjen, men mye ligger «helt øverst i stacken» innen utvikling. Vi prøver nå å fylle et tomrom.

Kirsti Sandnes Stien i Redpill Linpro

Flere kvinner, mer mangfold

Det ligger også et sterkt ønske i å inkludere kvinner inn i Devops-verdenen. Men Stien presiserer at akademiet ikke er et rent kvinneinitiativ, selv om oppstartkullet sikter seg inn mot kvinner.

– Hvis vi med dette programmet kan få flere kvinner inn i profesjonen Devops og infrastruktur, slik at de igjen kan bli forbilder som gjør det enklere for flere kvinner å velge denne retningen, har vi nådd en av målsettingene våre, forteller hun.

Det er ingen stor hemmelighet at it-bransjen generelt sett er mannsdominert. Et større mangfold også innen Devops er kjærkomment.

– Generelt sett kommer vi frem til bedre løsninger når ikke alle er like, og for vår del handler det også om trivsel. Det finnes flere initiativer som prøver å motivere kvinner i it-bransjen, men mye ligger «helt øverst i stacken» innen utvikling. Vi prøver nå å fylle et tomrom innen infrastrukturdisiplinen, sier Stien.

Stødige fagfolk

Målet med akademiet er at de som deltar skal kunne bli stødige: i løpet av et halvår skal deltakerne lære det nødvendige for å kunne jobbe effektivt i et Devops-team. Med workshops, kursing, problemløsning, praksis hos kunder og en egen mentorordning, skal ulike verktøy og teknologier læres. Løpet inneholder også opplæring i konsulentrollen med kundeforståelse, kommunikasjon og samarbeid.

Underveis vil det være sertifiseringer som også følges av nye terskelverdier for lønn, før man er klar til å bidra selvstendig og operativt i et Devops-team – som sertifisert junior Devops-konsulent.

Nødvendig bakgrunn for å bli antatt som akademideltaker er minimum en bachelorgrad innen informatikk, interesse for teknologi eller en annen sterk realfagsbakgrunn.

Det er veldig gøy å få mulighet til å være først. At det ikke er blitt gjort før gjør det litt ekstra spennende siden programmet blir til litt mens vi går.

Thea Hermansen Bakke, første deltaker på Devops Academy

– Deltakerne må ha riktig «mindset», like å programmere og et ønske om å lære mer, sier Stien.

Første kvinne ut

Den første deltakeren har allerede sikret seg plass. Thea Hermansen Bakke går nå siste året på informatikklinjen; Robotikk og intelligente systemer ved Universitetet i Oslo – og sitter med en bachelorgrad sommeren 2023.

– Det er veldig gøy å få mulighet til å være først. At det ikke er blitt gjort før gjør det litt ekstra spennende siden programmet blir til litt mens vi går. Å være med på første utgave tenker jeg er en fordel da det er åpent for å komme med egne tanker og innspill underveis, slik at jeg kan være med og forme programmet litt selv også, sier Bakke.

Håper å kunne skalere

Deltakerne blir ansatt i Redpill Linpro og en akademideltakelse vil ikke medføre pliktår etter endt gjennomføring.

– Vi tror at programmet og trivselen hos oss er så bra at de som deltar ønsker å bli og videreutvikle seg sammen med oss, fortsetter Stien.

I første runde skal akademiet kun ha to deltakere. Devops-sjefen i Redpill Linpro er klar på at deltakerne er prøvekaniner.

– Dermed vil de også ha muligheter til å påvirke programmet. Vi har også engasjert eksterne krefter som skal være mentorer for å støtte de som deltar i programmet. Hvordan vi skal skalere akademiet vet vi ikke ennå, men en dobling i neste runde er ikke utenkelig.

– Målet er at vi skal gjennomføre dette hver høst, rette opp skjevfordelingen og motivere flere kvinner til en karriere innen Devops, fastslår Stien.