DIGITALISERER: Sandefjord kommune mottok 40 millioner kroner av staten i forbindelse med kommunesammenslåingen. - Halvparten av dette går til ikt, forteller Lars Petter Kjær, som er prosjektleder for digitalisering og nye løsninger i den nye storkom

DIGITALISERER: Sandefjord kommune mottok 40 millioner kroner av staten i forbindelse med kommunesammenslåingen. - Halvparten av dette går til ikt, forteller Lars Petter Kjær, som er prosjektleder for digitalisering og nye løsninger i den nye storkommunen. 

20 millioner til it i ny storkommune

Halvparten av Jan Tore Sanners pengegave går til digitaliseringen av nye Sandefjord kommune.

Nyttårshelgen 2016-2017 gikk startskuddet for Sandefjord kommune, etter at Stokke, Andebu og Sandefjord slo seg sammen. Over 62.000 innbyggere «flyttet digitalt» da kommunen fikk nye kommunenummer og grenser. I mai i fjor mottok de tre kommunene 40 millioner kroner i engangsstøtte fra staten. Nærmere halvparten av disse går til it-avdelingen i Norges første sammenslåtte kommune.

Hektisk

-- Det har vært hektisk de siste tre ukene, og mange har ikke hatt noe juleferie, forteller Lars Petter Kjær. Han er prosjektleder for digitalisering og nye løsninger i den nye storkommunen.

Man skulle kanskje tro at mye kunne gå galt når tre kommuner blir til én og 70 – 80 fagsystemer skal slås sammen, men skal man tro Kjær har prosessen gått bedre enn forventet. Blant annet er grunnstrukturen blitt helt ny og infrastrukturen rustet kraftig opp.

Økt digitalisering

Det var da kommunereformen ble lansert i 2014 at regjeringen sa at de ville støtte alle kommunene som slo seg sammen. Som første kommune ut i sammenslåingen har Sandefjord mottatt 40 millioner kroner i støtte.

-- Halvparten av dette går til ikt, det blir den største utgiftsposten ved sammenslåingen, forteller Kjær.

Pengene skal brukes på utbygging av infrastruktur og etablering av felles fagsystemer. Prosjektlederen forteller at de fremover også vil jobbe mer med å effektivisere og forenkle tjenestene til innbyggerne. De vil gjøre hele saksbehandlingsprosessen digital.

-- Vi vil jobbe mye med velferdsteknologi og skole, og prøve å få til digitalisering på hele tjenesteforløpet.

I dag har de tre kommunene ulikt skoleadministrativt system. Dagens systemer vil leve ut dette skoleåret, men Kjær forteller at et nytt skolesystem forhåpentligvis vil stå klart til skolestart. Office365 skal fremdeles være skolens samhandlingsplattform, og før det nye skoleåret starter vil de vil de tre kommunene være under samme paraply.

Trykket på knappen

Kartverkets folk i Hønefoss har hatt ansvaret for at alle nødvendige data fra matrikkelen er riktige i den nye Vestfold-kommunen.

Det var Kartverket som startet den digitale sammenslåingene ved å trykke på knappene nyttårsaften. Da sørget de for å slå sammen de tre kommunene i matrikkelen, som er det nasjonale eiendomsregisteret og som danner grunnlag for nye kommunegrenser. 

-- Jeg er imponert over den digitale sammenslåingsprosessen som folkene på Kartverket står bak. Det er en stor jobb å koordinere alle datasystemer og registre som den nye kommunen skal bruke. Det handler om trygghet og forutsigbarhet for innbyggerne, og det er gledelig å se at vi er i rute, sier Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner, i en melding på Kartverkets sider. 

Nytt Nav-kontor

Kommunereformen påvirker  også Nav-kontorene. 1. januar åpnet «nye» Nav Sandefjord som følge av kommunesammenslåing.

Ifølge en pressemelding fra Nav skal kontorsammenslåingen ha gitt tekniske utfordringer da det har vært nødvendig å flytte innbyggere, saker, regnskap og medarbeidere fra «gammel» til «ny» kommune.

-- Nav gjennomførte før oss, og de har ikke rapportert om utfordringer som ikke kan løses, forteller Lars Petter Kjær. 

Ifølge Kjær er it-arbeidet ved en kommunesammenslåing en stor jobb, men ikke noe å frykte. 

-- Man blir bedre rusta for fremtiden ved å være sammenslått. Dette er en ypperlig sjanse til å gripe mulighetene, tenke nytt og få ting gjort. Man får rustet opp infrastrukturen og man kan gå mer offensivt ut med digitaliseringsprosessen.