LEDER | Anders Løvøy:

HINDER? Mange spør seg om reguleringer er et hinder for utviklingen. Usikkerhet er et større problem. (Foto: Istock)

Det er ikke regulering som er problemet

Tiden vi bruker på å få reguleringene på plass er den største fienden.

Publisert Sist oppdatert

Den siste uka har det vært en del støy omkring reguleringer. Vår egen oljefondsjef ble sitert i Financial Times etter uttalelser om at Europa har reguleringer og ingen AI, mens USA har AI og ingen reguleringer. Senere har toppsjefen i Ericsson uttalt at Europa er i ferd med å bli et museum: Vi har historie og fin arkitektur, men ingen industri.

På den andre siden har vi tilhengerne av regulering. De som vil beskytte samfunnet mot mulig misbruk av teknologi i framtiden, når onde krefter får tilgang til mye kraftigere verktøy. Verktøy som i ytterste konsekvens kan finne på angrep helt selv.

Resultatet er at noen roper på reguleringer, mens andre roper etter å bli satt fri. Mens vi venter, råder utviklingens verste fiende – usikkerhet.

I et moderne, opplyst samfunn er de grunnleggende etiske kjørereglene på plass for lenge siden. Tyveri, bedrageri, utpressing og forfalskning av dokumenter eller injurierende oppførsel er forbudt allerede. Å presse noen for penger ved å seile under falskt flagg, er ulovlig. Selv om en lovtekst kan være uklar, er det ikke vanskelig å forstå at man ikke kan benytte seg fritt av andres åndsverk heller. Uavhengig av hvilken teknologi som benyttes.

Mens vi venter, råder utviklingens verste fiende – usikkerhet.

Selv om moral og etikk er klar, blir likevel det springende spørsmålet hvor godt lover, bestemmelser og rettspraksis er tilpasset ny teknologi. Det er først når man får på plass oppdaterte tekster at regelverket er lett å forholde seg til. Fram til det, råder usikkerhet.

Uvisshet omkring hvorvidt det man lager vil være lovlig i bruk, er utviklingens verste fiende. Den usikkerheten vil være der fra det øyeblikket vi ser at ny teknologi krever oppdaterte lovtekster, til de er på plass.

Det er den viktigste grunnen til å få på plass AI-act og andre reguleringer så snart som mulig. Tydelige kjøreregler fjerner usikkerhet, og setter utviklere fri. Det er grunnen til å at gründer-miljøene ikke trenger å frykte tydelighet i lovverket.

Det er ikke reguleringer i seg selv som kan gjøre Europa om til et museum, men tiden det tar å få reguleringene på plass.