20 millioner til koding for barn

GAVE: En veldig forstørret modell av micro:bit holdes frem av en glad gjeng. Fra høyre mot venstre: Eva Grothe gaverådgiver Sparebankstiftelsen DNB, Arnfinn S. Rokne styremedlem Vitensenterforeningen, Tove Marienborg Leder Vitensenterforeningen, Jon Haavie initiativtaker Oslo Vitensenter, Herdis Moldøen prosjektleder Lær Kidsa Koding!, Torgeir Waterhouse direktør for Internett og nye medier i IKT-Norge, Sissel Karlsen gavesjef Sparebankstiftelsen DNB og Geir Endregard styremedlem Vitensenterforeningen og prosjektleder for prosjekt generasjon micro:bit.

20 millioner til koding for barn

Vitensenterforeningen og Lær Kidsa Koding får 19,95 millioner kroner fra Sparebankstiftelsen DNB til å utstyre landets grunnskoler med klassesett for å forstå programmering.

I tillegg til skoleklasser, vil barn og unge på fritiden få tilgang til samme utstyr via Lær Kidsa Kodings 160 kodeklubber spredt landet rundt. Gaven går til innkjøp av micro:bit, en prosessor og kommunikasjonsløsning utviklet av BBC og norske Nordic Semiconductors, som blant annet benyttes i engelske skoler.

– Dette vil gi et skikkelig løft for at grunnskolene skal kunne jobbe aktivt med programmeringsforståelse, sier Geir Endregard, direktør på vitensenteret INSPIRIA og ansvarlig for prosjektet på vegne av landets regionale vitensentre.

– Barn og unge i Norge vil med dette prosjektet få et felles verktøy som vil bidra til å styrker koblingen mellom flere læringsarenaer som vitensenter, skole og fritid. Denne unike koblingen mellom formell og uformell læring har vi stor tro på, understreker han.

Skolene trenger utstyr

– Utrolig flott og viktig, istemmer direktør for Internett og nye medier i IKT-Norge og en av grunnleggerne av Lær Kidsa Koding, Torgeir Waterhouse. – Norske skoler trenger egnet utstyr og kodeklubbene landet rundt forsterker initiativet og spredning av kunnskap. Lær Kidsa Koding har jobbet for dette i flere år, og er veldig fornøyd med at felles mål med Vitensenterforeningen og deres innsats nå gjør dette mulig.

– Alle vi som jobber med barn og teknologi kan stadig bli bedre. Vi er mange som gleder oss over signalene om at teknologi blir mer framtredende i de nye læreplanene, og at barna nå skal lære grunnleggende programmering og ta i bruk programmering i fagene, sier Waterhouse

– Regjeringens satsning med den teknologiske skolesekken er viktig, og med støtten fra Sparebankstiftelsen DNB kan vi nå ta dette et stort steg videre, understreker han.

Klassesett til alle skoler

Utdelingen av utstyret vil skje i forbindelse med at de regionale vitensentrene skal gjennomføre opplæring av elever ved alle landets grunnskoler. Dette vil skje over de neste fire årene, som ledd i regjeringens teknologiske skolesekk. Programmet vil nå over 100.000 elever i 5.-7. trinn, og de regionale vitensentrene utfører dette på oppdrag for Utdanningsdirektoratet.

Med bevilgningen fra Sparebankstiftelsen DNB vil hver skole nå få et varig klassesett til eget bruk. Opplæringsprogrammet tilbyr også lærerkurs og støttemateriell fritt tilgjengelig på nett slik at alt ligger til rette for god og tverrfaglig bruk i mange år.

Norsk teknologi

Et tilleggspoeng med valg av dette utstyret er at det bygger på norskutviklet teknologi. Det er det norske selskapet Nordic semiconductors som har laget prosessoren og all kommunikasjon micro:bit bruker. Vitensentrene og Lær Kids Koding ønsker i gjennom prosjektet også å vise elevene at det er mulig for norske firmaer å bli verdensledende innen teknologi og programmering, og at de trenger dyktige ansatte i fremtiden, står det på kidsakoder.no.

I tillegg til skolesettene, utrustes Lær Kidsa Kodings 160 kodeklubber med samme type utstyr. Det betyr at barn kan fortsette å lære og fordype seg på fritiden og ta kunnskap med seg tilbake til skolen og inspirere både lærere og medelever.

Vitensenterforeningen og Lær Kidsa Koding vil også i prosjektet utveksle erfaringer og lære av hverandre hvordan man kan skape best mulige opplevelser og positiv stimulanse til barn i forskjellig alder.