Ericssonsjefen advarer Europa

BEKYRET: Ericssons sjef, Börje Ekholm, er bekymret over måten Europa ser ut til å håndtere utrullingen av 5G. (Foto: Ericsson)

Ericssonsjefen advarer Europa
 

Ericssonsjefen, Börje Ekholm, benyttet sitt foredrag under Mobile World Congress til å komme med en klar advarsel til Europa.
 

Ekholms bekymring knyttet seg hovedsakelig til faren for at Europa ville falle enda lenger bak Asia og USA i utrullingen av 5G. Hans bekymring er at selv om operatørene har tilgang til teknologien, risikerer man problemer når kostnadene knyttet til spektrum, reguleringer og varigheten av lisenser blir for kompliserte og kostbare.

Han viste blant annet til at mange av problemene knyttet opp mot 4G fremdeles eksisterte og at flere europeiske lang diskuterte en dekning på 60 til 65 prosent mens USA og Asia forholder seg til en dekning på 90 til 95 prosent.

Når vi tar dette som utgangspunktet er det ikke rart at nettøkonomien og nye selskaper stort sett kommer fra Kina og USA, sier Ekholm.

Huawei

Det faktum at det foregår en formidabel diskusjon rundt sikkerhet og det kinesiske selskapet Huawei ønsket ikke Ekholm å komme nærmere inn på. Etter hans mening er det ikke hans selskaps oppgave å ha en mening om nasjonale sikkerhetproblemer. Det eneste han ønsket å understreke var at sikkerhet i 5G måtte være integrert og ikke settes opp som et tillegg til standarden. Han advarte også om at en masse sikkerhetstester i etterkant kunne forsinke utrulling av tjenester og skape problemer i forbindelse med adopsjonen av 5G og implementering av industrien og bedriftene.

R&D

Ericssonsjefen benyttet også anledningen til å understreke viktigheten av at europeiske selskaper holdt R&D på et høyt nivå. Han understreket at Ericsson brukte rundt 17 prosent av salgsinntektene på utvikling.

Spesielt viste han til antenneutvikling som svært sentralt og at man var i en prosess som kunne revolusjonere antenneteknologien. Spesielt gjelder dette arbeidet med å forminske antenner i størrelse. Ericssons arbeid med antenner kunne etter hans mening bli så små og fleksible at man kan feste dem med tape. Dette vil har stor betydning for utrulling av antenner, spesielt i byer.

Les om:

Ericsson