Björn Ivroth

KREVENDE: Evrys konsernsjef Björn Ivroth innrømmer at han har en krevende prosess foran seg. Nå skal mellom 500 og 550 årsverk kuttes i it-selskapet. (Pressefoto: Evry)

– Koster mye å ha sjefer

Evrys nye driftmodell går ut på å ha færre ledere. Nedbemanningene starter nå.

– På reisen mot å bygge Evry til en Nordic Champion må vi trykke både på gassen og bremsen, og i første omgang må vi bremse for å få ned kostnadene. Dette forteller Evrys konsernsjef Björn Ivroth til Computerworld. Mandag ble det kjent at svake resultater vil føre til massive kutt i it-selskapet.

Sterk konkurranse

Som følge av de dårlige finansielle resultatene har Evry foretatt en grundig gjennomgang av kostnadene i selskapet og konkludert med at disse er for høye. Det samme er utgiftene - ifølge Evry står ikke disse i samsvar med selskapets markedsposisjon og veksttakt. 

– Fakta er at vi ser at kostnadene er for høye. For å gjøre det mulig å investere i nye produkter må vi ha høyere lønnsomhet, sier Ivroth. 

Han forklarer seg med at det er en sterk konkurransesituasjon i Norden. Det er mange alternativer å velge i. 

Ny driftmodell

For å sikre en lavere kostnadbase ved inngangen til 2016 vil Evry derfor gjøre en rekke tiltak. De nye tiltakene vil gå ut over mellom 500-550 årsverk i Norge og Sverige. I tillegg til å redusere arbeidsstokken vil Evry også realisere synergier gjennom implementering av en ny og forenklet driftsmodell.

–Vi vil forenkle måten vi er organisert på, det betyr å slå sammen enheter og ikke ha så mange mellomledere. Vi vil forsøke å minske administrative roller og sjefsroller. Det koster mye å ha sjefer, sier Ivroth. 

Evry implementerte denne modellen før sommeren. Ivroths mantra er kunden i fokus. Han har bestemt seg for å gjøre Evry til Nordic Champion, og det skal de være om tre år. Det er denne reisen de har begynt på nå. 

– Har dere kopiert den nye modellen fra andre bedrifter, eller er det noe nytt dere prøver ut?

– Jeg har jobbet 30 år i bransjen. Dette er "the best practice" i kokeboken, sier konsernsjefen.

Rask prosess

Nedbemanningene vil starte denne uken og gå suksessivt fremover. Ifølge Ivroth skal de ikke holde på lenge, han vil sluttføre så fort og bra som mulig. 

– Det er alltid trist å gjøre sånn med gode medarbeidere. Vi vil håndtere dette på best mulig måte og parallelt fokusere på kunder. Det blir en krevende periode.  

– Hvordan er stemningen hos dere nå?

– Jeg har ikke truffet så mange i dag, men på sms og meldinger får jeg sterk support for en vanskelig beslutning. 

Evry