BLI SIKRERE: Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø mener det er for liten bevissthet om informasjonssikkerhet på øverste nivå ved universitetene og høyskolene.(Foto: Venstre/ Liv Aarberg)

BLI SIKRERE: Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø mener det er for liten bevissthet om informasjonssikkerhet på øverste nivå ved universitetene og høyskolene.(Foto: Venstre/ Liv Aarberg)

Manglende risikokunnskap

Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) ber styrene ved alle universiteter og høyskoler styrke arbeidet med informasjonssikkerhet.

– I dag har vi ikke nok kunnskap om risikoen vi står overfor, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V), i en melding på Regjeringen.no.

Hun mener at vi som samfunn ofte er flinkere til å tråkke på gasspedalen for digitaliseringen enn vi er til å avpasse farten etter egne ferdigheter og forholdene rundt oss.

– Det betyr at vi er nødt til å jobbe sikrere for å kunne fortsette i samme tempo, sier hun.

Riksrevisjonen kom i fjor med kritikk av informasjonssikkerheten i universitets- og høyskolesektoren. 

Nybø mener det er for liten bevissthet om informasjonssikkerhet på øverste nivå ved universitetene og høyskolene. Derfor sendte hun mandag ut et brev til alle institusjoner der hun presiserte at informasjonssikkerhet er styrets ansvar.

Bedre rutiner

Samtidig innfører hun et nytt system for at Kunnskapsdepartementet og Direktoratet for ikt og fellestjenester i høyere utdanning og forskning (Unit) skal kunne møte disse utfordringene sammen med institusjonene.

– Dette innebærer bedre rutiner for å avdekke informasjonssikkerhetsproblemer og bedre metoder for å prøve å løse dem – og sjekke om løsningene faktisk virker. Det høres kanskje selvfølgelig ut, men vi har ikke gode nok rutiner i dag. Vi må ha bedre oversikt over risikoen for å kunne møte de sikkerhetsutfordringene vi står overfor, sier Nybø videre i meldingen.

 

Informasjonssikkerhet