DET LYSNER: Internett blir enda mer internasjonal fra 1. oktober. Illustrasjon: Istockphoto

DET LYSNER: Internett blir enda mer internasjonal fra 1. oktober. Illustrasjon: Istockphoto

Norge blant de raskeste

Norge havner på sjuendeplass I en måling av verdens hurtigste Internett-landene. Testen viser at det tar 62 minutter å hente ned en 7,5 GB HD i England, 25 minutter i Sverige og 35 minutter i Norge.

Singapore topper listen med 55 Mbps hastighet med Sverige på 40 Mbps og Norge 29 Mbps. Det siste er et resultat av vel 13 000 testpunkter i Norge. Singapore er i realiteten en fibret by. Blant alle normale land er Sverige på toppen. Undersøkelsen er utført av M-Lab, et partnerskap mellom  New America’s Open Technology Institute, Google Open Source Research, Princeton University’s PlanetLab og andre.

Kobber-Europa i bakleksa

Ingen av de store europeiske landene makter å gjøre seg gjeldene på lista. For eksempel havner Storbritannina helt nede på 31.plass. Heller Ikke Tyskland, Frankrike eller Spania hevder seg. 20 europeiske land dominert av Norden og Øst-Europa er blant de 30 beste, sju fra Asia og USA, Canada og New Zealand.

Hvilken hastighet folk flest abonnerer på gir ikke undersøkelsen noe bilde av. Her kommer man med sine tester ut med 29 Mbps reell hastighet mens norske husholdninger ved utgangen av 1. kvartal ifølge SSB i hadde en snitthastighet på 59,5 Mbps.

En slik test gir ikke noe bilde av hvilket nett abonnentene har, men heller en indikasjon av hva de abonnerer på. Nkoms analyse viser at for eksempel at bare 13 prosent av norske abonnenter kjøper 100 Mbps nedstrøms mens 50 prosent i Sverige gjør det.

HD-filmer som veier 7,5 GB er i ferd med å bli en vanlig foreteelse og gir en god indikasjon på hvilke hastigheter vi trenger i årene framover. For de fleste er dagens hastigheter alt for svak. Skal du ned mot 10 minutter må du ha over 100 Mbps effektiv aksess.