Johannes Brodwall

VIL HJELPE: Johannes Brodwall jobber i SopraSteria og har god kjennskap til både it-bransjen og it-prosjekter. Nå håper han på en kontinuerlig dialig med Direktoratet for forvaltning og ikt (Difi).

Difi innkaller til møte om digitalisering i offentlig sektor

Difi må stadig lese artikler og kronikker om seg selv og eget arbeid. ​Nå ber direktoratet selv inn til møte for å samle synspunkter. 

– Vi vil heller snakke med folk enn å svare tilbake med kronikker, forteller Tone Bringedal, som er avdelingsdirektør for digital forvaltning i Difi. 

Det publiseres stadig kronikker og artikler om Difi og digitaliseringsarbeidet i offentlig sektor. Mange har sterke meninger om hva Difi bør være og hva de bør gjøre. Det hører heller ikke sjeldenhetene til at de får høre hva de gjør feil. 

Det er et sterkt ønske om dialog fra mange hold. Også fra Difi selv.

Nå ber Direktoratet for forvaltning og ikt selv inn til et møte der de ønsker å høste kunnskap og erfaringer fra aktører i bransjen.

Workshop for Difi

«Vi er mange i it-bransjen som ønsker oss et vitalt og moderne Direktorat for ikt som gjør it-utvikling langt mer effektivt og meningsfullt enn det er i dag. Vi ønsker å bidra!» Dette var budskapet til en gjeng med it-hoder som fredag forrige uke skrev en kronikk der de inviterte Difi til workshop.  

Det var en av kronikkforfatterne, Geir Amsjø, som for et halvt år siden samlet troppene. Han ville sette sammen en gruppe mennesker med synspunkter og erfaringer for å kunne belyse hvorfor it-prosjektene går som de går. Flere av kronikkforfatterne har bred erfaring fra arbeid i offentlig sektor. En av disse er Johannes Brodwall. 

– Jeg har sett it-prosjekter i offentlig sektor i en årrekke, sier han. 

Brodwall har selv vært med på å gradvis gå over på nye it-systemer. Dette helt uten dramatikk.  

– Så dere sitter med fasiten?

– Det finnes ikke en fasit. Alle it-prosjekter er forskjellige når de blir blir større.

Situasjonen er alvorlig

Brodwall og de andre kronikkforfatterne mener situasjonen er alvorlig. De mener at it-utviklingen i offentlig regi – med noen få unntak – er i utakt med det situasjonen krever, og at de stadige it-skandalene bekrefter dette. 

Kronikkforfatterne ønsker løpende planlegging og gjentagende kvalitetssikring av sluttresultater. De ønsker et Difi som innser at it-prosjekter må drives med løpende validert læring framfor planlegging, analyse og kontroll som hovedprinsipp.

Kalddusj

Brodwall føler at det i mange prosjekter virker som det er umulig å gjøre noe uten å gjøre alt. Han mener at prosjekter bør bygges sten for sten, og at man ikke trenger å gjøre alt under ett. 

– Jo større du gjør noe, jo større blir kalddusjen, sier han. 

Bringedal sier seg enig i mye av budskapet i kronikken. 

– Jeg er veldig enig i at man bør trekke inn brukerne tidlig og svare på reelle behov, forteller hun. Et samstemt råd fra nesten samtlige er et ønske om å gjøre prosjektene minst mulig.  

– No size fits all. Det finnes ingen god fasit. Det er et krevende tema, forteller hun. 

Bringedal mener det er flott med bidrag, og mener at flere av kronikkene peker på gode ting som kan være nyttig å ta med seg i Difis videre arbeid. 

Samme dag som kronikken "Vi vil invitere Difi på workshop" kom på trykk i Computerworld, sendte Difi selv ut en invitasjon. 

– Jeg tror jeg fikk invitasjonen samtidig som artikkelen kom ut, forteller Johannes Brodwall.

Konstruktive synspunkter

"Difi er opptatt av læring og erfaringsutveksling på tvers i det offentlige. Vi er også opptatt av å lytte til ikt-bransjen, deres kunnskap og erfaringer. Vi ønsker derfor å invitere til et møte hvor hensikten er å få opp konstruktive synspunkter på hvordan vi kan styre digitaliseringsarbeid i offentlig sektor på rett vei", står det i invitasjonen.

Kronikkforfatterne har mange ønsker og problemstillinger de ønsker å ta opp med direktoratet. Ettersom de tror at Difi ønsker det samme inviterte de derfor til en workshop. Håpet var en debatt for å effektivisere it-utvikling på agendaen. 

– Vil gjerne ha gode råd. Vi trenger det, sier Bringedal. Hun sier at hun vil vurdere en workshop etter møtet om det fortsatt er behov. 

Møteinnkallelsen fra Difi har vært etterlengtet mener Brodwall, og kan fortelle at den ble veldig positivt mottatt. Brodwall på sin side er heller ikke sikker på om det fortsatt vil være behov for en workshop etter møtet.

– Jeg har ikke sett mye av agendaen. Det kommer an på hva som diskuteres.

Likevel er han klar på at Difi ikke bare kan gjøre ett tiltak. Nå håper han på kontinuerlig dialog med direktoratet.

– Det må skje mye på ett møte om det skal være tilstrekkelig, sier han. 

Offentlig Sektor