ØNSKER VARSLERE: Bjørn Klubbenes i Fredrikstad kommune legger til rette for at varslere i kommunen skal behandles sikkert og anonymt. (Foto: Fredrikstad kommune)

ØNSKER VARSLERE: Bjørn Klubbenes i Fredrikstad kommune legger til rette for at varslere i kommunen skal behandles sikkert og anonymt. (Foto: Fredrikstad kommune)

Fredrikstad varsler ved hjelp av Evry

Fredrikstad kommune har kjøpt inn løsning for sikker og anonym behandling av varslere.

Fredrikstad kommune har et ønske om å ha en forsvarlig fremgangsmåte for mottak og oppfølging av varslere. Derfor har kommunen nå lansert en digital løsning for varslling der de ansatte er garantert full anonymitet.

Løsningen er en modul i Evrys kvalitetssystem Riskmanager. I tillegg brukes eksterne konsulenter fra Pwc for oppfølging og utredning, slik at varslingene skal sikres en mest mulig objektiv, uavhengig og profesjonell behandling.

Økt åpenhet

Målsetningen er øke åpenhet i Fredrikstad kommune, der de ansatte skal føle seg trygge på at de ikke risikerer negative konsekvenser etter varsling.

– Vi ønsker å gjøre det enkelt for kommunens medarbeidere å melde fra om kritikkverdige forhold, og har med hjelp fra Evry utviklet en digital løsning som ivaretar varsleres rett til anonymitet og beskyttelse mot gjengjeldelser. Systemet logger all tilgang til det innsendte varselet, og de som behandler saken har spesialkompetanse. Slik garanteres trygg og konfidensiell håndtering av alle varslingssaker. Dessuten øker vi sannsynligheten for at eventuelle uregelmessigheter innrapporteres, sier Bjørn Klubbenes i Fredrikstad kommune i en pressemelding.

– Terskelen for å varsle er høy. Mange kvier seg for å gå til nærmeste leder eller er engstelig for at varslingen vil kunne få konsekvenser for arbeidsforholdet. Den digitale løsningen som Fredrikstad kommune nå ruller ut endrer dette fundamentalt, og fører til at flere kritikkverdige forhold vil kunne bli belyst. Man kan nå varsle anonymt og har full kontroll på hvem som får tilgang til det man rapporterer, legger Geir Arne Olsen, direktør for offentlig sektor i Evry til.

Offentlig Sektor