Permanent Oracle-lisens på trappene?

NYTENKING: Oracle virker å komme på banen med en litt mer spiselig lisensavtale, i alle fall for de største Oracle-kundene. (Foto: Stig Øyvann)

Permanent Oracle-lisens på trappene?

Evigvarende, fast årlig lisensavgift i stedet for en stor investering kan være Oracles løsning på skjerpet konkurranse.

Oracle har vært under nær konstant kritikk for sitt strenge og aggressive lisensierings- og revisjonsregime de siste årene. Særlig har selskapets praksis når Oracles databaser brukes i kombinasjon med virtualiserte servere basert på VMwares og Microsofts virtualiseringsteknologier forvoldt mange kunder kraftige hodepiner.

Les også: - 12 millioner i merkostnader

Nylig rapporterte den britiske nettsiden The Register at det finnes indikasjoner på at databasegiganten er i ferd med å gjøre noe med dette, antakeligvis som et mottrekk mot aggressiv konkurranse fra flere hold, blant annet åpen kildekode-alternativet Postgres.

PULA – Permanent User License Agreement

Den nye lisensieringen kalles «PULA», Permanent User License Agreement, som skal tilby muligheten til å betale en flat og fast årlig avgift for ubegrenset produktbruk for all framtid. Denne lisensen står i kontrast til Unlimited License Agreement, et tilbud Oracle har hatt i en årrekke, der kunden ar hatt en tidsavgrenset periode for en fast pris – gjerne tre til fem år. Deretter må kunden dokumentere faktisk bruk, for deretter gjøre en avtale med Oracle for eventuell over- eller underforbruk av programvaren.

PULA vil representere en helt ny lisenspraksis fra Oracle. Kundene vil kunne slippe unna en høy inngangspris for å ta produktene i bruk, og i tillegg vil denne avtalen gjøre at ubehagelige – og svært kostbare – overraskelser i forbindelse med senere lisensrevisjoner blir eliminert.

Les også: "Forholdet er fiendtlig og fylt av dyp mistro"

Dermed kan kostnadene forbundet med å bruke Oracles produkter bli omgjort fra å være en stor investering (kapitalkostnad) til en fast operasjonell kostnad. Det eneste kravet fra Oracle virker å være at kundene må forplikte seg til å utelukkende bruke Oracles produkter, framfor konkurrerende produkter. Det er imidlertid et åpent spørsmål om Oracle med loven i hånd kan pålegge kundene sine et slikt krav.

Offisielt om kort tid?

Oracle har ikke kommentert den nye lisensieringsmodellen, verken i artikkelen til The Register eller til våre amerikanske kolleger i IDG News Service, som også har omtalt saken. The Register viser til en anonym kilde som mener at PULA kan dukke opp i Oracles offisielle prisliste om så kort tid som «i løpet av en måneds tid».

IDG News Service har vært i kontakt med Craig Guarente som er direktør i Palisade Compliance, et konsulentselskap som spesialiserer seg på å håndtere og forhandle lisenser med Oracle og andre leverandører.

- Vi har sett denne lisensieringen der ute. Dette er ikke et rykte, Oracle presenterer dette for kundene nå, kunne han fortelle.

Siden denne lisensmodellen er helt ny og antakelig fremdeles i støpeskjeen, er det stor sannsynlighet for at den fremforhandles i hvert enkelt tilfelle. Dermed kan ett firmas PULA-avtale se helt forskjellig ut fra et annet firmas avtale, spekulerer Guarente.

Ifølge The Register er det kunder som er «svært store» eller som har en «signifikant investering» i Oracles produkter, som er kvalifiserte for denne lisensmodellen.

- Dette blir dyrt. Dette er ikke en måte å bruke Oracle på, og  samtidig slippe unna for mindre penger. Jeg vil advare folk mot å tro at dette er ubegrenset til evig tid, uten restriksjoner, advarer Guarente.

- Risikoen for kundene er at dette er en «til døden skiller oss-avtale», sa Duncan Jones fra Forrester Research til IDG. – Sjekk derfor ekteskapskontrakten nøye før du svarer ja, la han til.

Oracle