Datatilsynet skal kontrollere skoler

OVERVÅKING: Skoleelever blir kameraovervåket, selv innendørs på internatet. Datatilsynet undersøker lovligheten. (Foto: Istock)

Datatilsynet skal kontrollere skoler

En rekke barne- og ungdomsskoler og videregående skoler har tatt i bruk kameraovervåking av elevene. Etter å ha mottatt tips setter nå Datatilsynet i gang kontroll av skolene.

Datatilsynet opplyser i en pressemelding at de har sendt ut brev til flere kommuner og fylkeskommuner vedrørende kameraovervåking på skolenes områder. Nå må skolene gjøre rede for formålet med overvåkingen, hvilke vurderinger som er gjort, blant annet om de har gjort en personvernkonsekvensanalyse.

Rett til privatliv

I en -post til Computerworld skriver kommunikasjonsdirektør i Datatilsynet, Janne Stang Dahl, at «brevkontrollene er sendt ut til en fylkeskommune og to kommuner, og omfatter ulike skoler. I Troms fylkeskommune vil vi se nærmere på kameraovervåkingen ved Senja Videregående skole, inkludert internatet. I Vestre Toten kommune utfører vi brevkontroll ved Raufoss ungdomsskole og Raufoss barneskole, Korta skole, Bøverbu skole, Reinsvoll ungdomsskole og Reinsvoll barneskole. I Gjøvik kommune utfører vi kontroll ved Biri ungdomsskole».

– Grunnen til at vi gjennomfører disse kontrollene, er at barn og unges rett til privatliv skal bli tatt på alvor. Barna er på skolen store deler av dagen sin, og det er derfor en høy terskel for å ta i bruk kameraovervåking på skolen, sier juridisk seniorrådgiver i Datatilsynet Marte Lindblad Skaslien, i pressemeldingen.

Overvåker internat

Stang Dahl skriver til Computerworld at bakgrunnen til at Datatilsynet ser nærmere på akkurat disse skolene er blant annet at tilsynet har fått inn tips. Hun skriver at noen av de mottatte tipsene går ut på at Senja Videregående skole gjør kontinuerlig kameraovervåking innvendig i korridoren til skolens internat. Datatilsynet har mottatt flere tips om at overvåkingen der er i strid med personvernforordningen.

Sakens videre gang nå er at kommunene og fylkeskommunen har fått frist til 25. april med å svare på Datatilsynets henvendelse. Deretter kommer Datatilsynet til å behandle og vurdere alle svarene.

«Etter fristen 25. april vil vi gå igjennom svarene, og gi tilbakemeldinger og eventuelt varsler om pålegg eller andre tiltak. Alle vil få anledning til å komme med kommentarer før vi eventuelt fatter endelig vedtak», skriver Stang Dahl avslutningsvis.

Personvern