Lær deg det virtuelle språket

Lær deg det virtuelle språket

Vet du ikke hva paravirtualisering eller virtuelle enheter er, bør du lese videre.

Virtualisering er betegnelsen på teknologi som danner et slags lag mellom maskinvaren og programvaren som kjører på maskinvaren. Virtualiseringsteknologien skaper et logisk bilde av maskinvareressursene isteden for en fysisk inndeling. Det muliggjør et par nyttige ting.

Operativsystemet kan lures til å tro at en gruppe med servere er én ressurs. Virtualisering gjør det også mulig å kjøre flere operativsystemer samtidig på en og samme maskin.

Innen konseptet virtualisering ligger det noen underliggende teknologier som er felles for de aller fleste leverandørene av virtualiseringsløsninger. Vi har kort beskrevet de viktigste.

Hypervisor

Den mest grunnleggende komponenten i virtualisering er en "Hypervisor". Dette er programvaren som skiller operativsystemet og programmene (applikasjonene) fra sine fysiske ressurser (som minne og prosessorer). En hypervisor har sin egen kjerne og er installert direkte på maskinvaren.

Virtuell maskin

En virtuell maskin (VM) er en selvstendig programvare i driftsmiljøet som fungerer med, men er uavhengig av, operativsystemet. Med andre ord er det er en plattformuavhengig programvare for implementering av en prosessor (CPU) som kjører kompilert kode.

Kompilert kode er et "oversatt" program skrevet i et eller annet programmeringsspråk - kildekode- til et program som kan kjøres i et maskinvaremiljø, maskinkode. Den virtuelle maskinen må være skrevet spesielt for operativsystemet som den skal kjøre på. virtualiseringteknologien blir også kalt dynamisk virtuell maskinprogramvare.

Paravirtualiseringsteknologi

Dette er et langt ord som betegner en type virtualisering hvor hele operativsystemet kjører på toppen av en hypervisor og kommuniserer med den direkte. Vanligvis resulterer dette i bedre ytelse. Utfordringen er at kjernen i både operativsystemet og i hypervisor-en må endres for å skape et samspill mellom de to.

For eksempel vil et paravirtualisert Linux operativsystem være spesielt optimalisert for å kjøre i et virtuelt miljø. Full virtualisering derimot, presenterer et abstrakt lag som går inn og foretar alle anrop til fysiske ressurser, uten å måtte endre operativsystemets kjerne.

Viritualisering av applikasjoner

Virtualisering i applikasjonslaget isolerer applikasjoner fra maskinvaren og operativsystemet. I hovedsak blir modulene i applikasjonen omgjort til uavhengige, bevegelige objekter som kan flyttes uten å forstyrre andre systemer. Denne virtualiseringsteknologien reduserer applikasjonsrelaterte forandringer i forhold til operativsystemet og reduserer dermed også kompatibilitetsutfordringer med andre programmer.

Den virtuelle enhet

En virtuell enhet (Virtual Appliance) er ikke som navnet antyder en bit maskinvare. Men en ferdigbygget, forhåndskonfigurert applikasjon som er pakket sammen med operativsystem inne i en virtuell maskin for å være vertskap for en applikasjon, som for eksempel VMware Workstation, Citrix XenServer eller VirtualBox.

De fleste leverandørene av virtualiseringsteknologier tilbyr en ferdigpakket virtuell enhet som har som formål å gjøre installering og konfigurering enklere for kundene.

Les om:

Virtualisering