SAMFUNN:

IMPLANTATER: 3D-printede implantater til ansikt og munnhule utviklet for pasienter rammet av soppinfeksjonen mukormykose. Mukormykose angriper ansiktsvevet og kan gi tap av øyne, nese, munn, og til og med hele ansiktet. (Foto: Indian Institute of Technology, Madras / ZorioX Innovation Labs)

3D-printer nye ansikt

Norske og indiske forskere har funnet en måte å 3D-printe skreddersydde nye ansiktsdeler til pasienter som har mistet deler av ansikt og munnhule.

Både alvorlige ulykker og sykdommer kan gi behov for implantater eller proteser i ansiktet.

I India ga covid en oppblomstring av soppinfeksjonen mukormykose som angriper ansiktsvevet og som kan gi tap av øyne, nese, munn, og til og med hele ansiktet.

Hittil har det vært vanlig å støpe implantater og proteser til ansikt og munnhule etter maler, for deretter å tilpasse dem til pasienten.

Nå har forskere fra Universitetet i Stavanger og et universitet i Chennai i India, 3D-printet ansiktsimplantater basert på skanning av pasientens ansikt. Dermed passer implantatene perfekt til den enkelte.

– Det bedrer ikke bare det estetiske resultatet, men gir også en mer effektiv kirurgisk prosess, forteller førsteamanuensis Murugaiyan Amirthalingam ved Indian Institute of Technology Madras, som leder prosjektet i India, i en melding fra Universitet i Stavanger (UiS).

Mye raskere rekonvalesens

Tidligere måtte pasientene gjennom flere operasjoner for å få rekonstruert ansiktet, fulgt av en lang rekonvalesentperiode. Nå kan hele rekonstruksjonen gjøres med bare én operasjon.

– Det er den praktiske anvendelsen som gjør dette forskningsprosjektet unikt, sier Amirthalingam.

En 3D-printer, titan i pulverform og gass er alt som trengs for å produsere implantatene. Metoden reduserer også prisen.

Da vi fant en måte å 3D-printe implantatene og protesene som tidligere ble støpt, innebar det både mindre bruk av råmateriale og en enklere produksjon

Mona W. Minde, UiS

– Da vi fant en måte å 3D-printe implantatene og protesene som tidligere ble støpt, innebar det både mindre bruk av råmateriale og en enklere produksjon, forklarer prosjektleder Mona W. Minde ved UiS i meldingen:

– Når vi i tillegg kan hjelpe hardt rammede pasienter, er vi veldig godt fornøyd med resultatene i prosjektet, legger hun til.

Stort problem

Offisielt 55.000, uoffisielt 175.000, mennesker er rammet av mukormykose i India.

Hittil har nærmere 500 pasienter fått rekonstruert ansiktet gjennom prosjektet som er et samarbeid mellom Universitetet i Stavanger (UiS) og Nordisk Institutt for Odontologiske Materialer i Norge, Indian Institute of Technology Madras (IITM) og Advanced Research Centre for Powder Metallurgy and New Materials i India.

Utviklingen av implantatene har skjedd i tett samarbeid med kirurger ved sykehusene i Chennai-regionen i India.

Tverrfaglig samarbeid ga resultater

– Dette er et veldig godt eksempel på hvordan ingeniører og kirurger kan samarbeide. Gjennom vårt prosjekt har legene ved sykehusene i Chennai fått nye hjelpemidler som gjør hverdagen deres enklere, og hardt rammede pasienter får et nytt liv, sier Mona W. Minde.

Pasientene som er operert så langt, har hatt god rekonvalesens og implantatene fungerer godt, forteller den indiske prosjektlederen:

– Det er fantastisk å se hvilken effekt forskningen vår har fått på folks liv og livskvalitet, sier Murugaiyan Amirthalingam.

Overføringsverdi

Mona W. Minde sier forskningsprosjektet også har overføringsverdi til andre områder enn medisinen:

– I mange situasjoner kan det være gunstig å raskt kunne skaffe spesialtilpassede metalliske deler, sier hun. 

– I tillegg til fordelen med spesialtilpassede og billigere produkter, reduserer 3D-printing også behovet for å oppbevare deler på lager over lengre tid, påpeker hun.