RESTESALG: Nkom-sjef Torstein Olsen auksjonerer ut de siste delene av 1800-frekvensspekteret i november. Foto: Arkiv
RESTESALG: Nkom-sjef Torstein Olsen auksjonerer ut de siste delene av 1800-frekvensspekteret i november. Foto: Arkiv

1800-båndet: Alt skal ut!

Nkom auksjonerer bort resten av 1800-frekvensen i november. Betyr bedre dekning av mobilt bredbånd i tettbygde strøk.

Frekvensauksjonen av restblokkene i 1800-frekvensområdet starter 9. november.

Utsettelsen fra januar i år skjedde etter at TeliaSonera for et år siden meldte at de ville kjøpe opp Tele2. Det utløste en lang saksbehandling og dialog med Konkurransetilsynet på grunn av endringene det betydde i det norske telemarkedet.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, den gang Post- og Teletilsynet, utsatte hele restesalget til det ble klart hvilken markedssituasjon som ville gjelde.

Markedsendringer

Årsaken var at betingelsene for oppkjøpet ville avgjort hvor mange reelle kjøpere og hvilke priser som kunne oppnås fra disse frekvensblokkene. Hvilken kundemasse og hvilke deler av Tele2-nettet som ble tatt ut av oppkjøpet ville styre interesse og tilbud fra TeliaSonera.

Også hvordan andre aktører ville agere i markedet var avhengig av Tele2-salget. Selv om 1800-frekvensbåndet ikke alene er nok til et fullverdig mobilnettilbud, kunne større MVNO-operatører ha interesse av blokker for spisset tilbud til visse kundegrupper der det var grunnlag for det.

Viktig for 4G+ og 5G

1800-frekvensblokkene er de blokkene som ligger mellom kapasiteten i høyere frekvenser og rekkevidden i lavere. De egner seg typisk i områder med tett brukermengde og tung bruk av mobilt bredbånd.

Blokkene blir hakket viktigere i nyutviklinger av LTE-teknologien. Muligheten for å spleise kapasitet mellom flere frekvensbånd er en av nøklene til økt hastighet og kapasitet i mobilt bredbånd fra 4G+ og videre.

Endelige auksjonsregler for 1800 MHz-auksjonen ble fastsatt onsdag. Da var høringssvarene til et utkast behandlet ferdig hos Nkom.