KJØPER SEG ANDREPLASS: Abraham Foss kjøper Get TDC for 21 milliarder. (Foto: Dag-Rune Zachariassen)
KJØPER SEG ANDREPLASS: Abraham Foss kjøper Get TDC for 21 milliarder. (Foto: Dag-Rune Zachariassen)

Skap innovasjonskraft med 700 frekvensene

Myndighetene må utforme 700 MHz-auksjonen slik at den utløser økt innovasjonskraft i det norske mobilmarkedet.

Publisert Sist oppdatert

Det sier adm. direktør for Telia Norge Abraham Foss til Telecom Revy. Utformingen av 700 MHz-auksjonen i Norge er foreløpig i startgropa. I Finland ble 700 MHz-båndet auksjonert ut i forrige uke.

Kan lære mye av Finland

- Auksjonen i Finland var god, og Telia sikret seg 2x10 MHz. Den måten auksjonen der ble gjennomført på kan godt være et eksempel for norske myndigheter, sier Abraham Foss.

- Det vi frykter mest av alt er at ressursene blir for mye spredt på for mange aktører.  Frekvensressurser og investeringsvilje henger nært sammen. Norge som samfunn trenger sterk innovasjonskraft innen mobil tjenesteutvikling i årene framover. Disse ressursene er det myndighetene med sin frekvenspolitikk kan bidra til å utløse, sier Abraham Foss.

700 MHz er både en dekningsfrekvens og en pilotfrekvens utpekt av EU for 5G. Nettopp derfor vil 700 MHz bety mye for operatørenes tjenesteutvikling i årene framover.

Krever handlingsrom

Telia Norge har som kjent investert særdeles mye i 4G-nettet for å ta igjen Telenor og har alt nå passert en befolkningsdekning på 97,6 prosent på bare 4G.

- Når dekningsmålet er nådd neste år, vil dere vel få redusert investeringsbehov?

- Nei, slett ikke. Myndighetskravet om høyhastighets mobilnett til 98 prosent av befolkningen er allerede nådd, men vi gir oss ikke med det. Enkelte år er det snakk om milliardinvesteringer. Og dette vil fortsette. Vi må stadig investere mer i kapasitet, nye tjenester og elektronikk i nettet. Vi får nok ingen hvilepause i 2018 og 2019 fram mot 5G, sier Foss.

- Det er nettopp med tanke på disse kontinuerlige svære investeringene at vi er avhengig av en fornuftig regulering og frekvenspolitikk fra myndighetene side. Sprer myndighetene ressursene for mye vil det gå på investeringsevnen løs, sier Foss.

Konstruktuv til nødnett

Foss vil ikke i dag si hvor mye ressurser Telia trenger, men det er nærliggende å tro at et minimum er 2x10 MHz. Da er det neppe plass til mer enn tre mobiloperatører hvis vi også forutsetter at Nødnettet vil få noe plass i dette båndet.

Han sier at Telia Norge er positiv til å bidra for å få til en løsning som kan frigjøre 700 MHz for mobil før NTVs konsesjon utløper i 2021. Drøftingene om dette er så vidt i gang. Nexia er nå i gang med en analyse av 700 MHz-ressursene. Den vil foreligge i februar. Etter det er det opp til Nkom og Samferdselsdepartementet å utforme auksjonsvilkår og avveie hensynet både til Nødnettet og NTVs konsesjon.