ØKER INVESTERINGER: I motsetning til andre europeiske land æker teleinvesteringene i Norge. (Illustrasjonsfoto: Istock)

Store teleinvesteringer

Teleinvesteringene i Norge var på 8,3 milliarder i 2013. Mye tyder på at de var nesten på samme nivå i fjor og forsetter i kanskje fornyet tempo i år.

Publisert Sist oppdatert

Det er to satsingsområder som driver teleinvesteringene i Norge: 4G-utbygginen mobilt og fast fiberbasert bredbånd. Utviklingen i Norge står i sterk kontrast til Danmark og de fleste andre europeiske land der investeringene i tele synker.

Telenor investerer halvparten

Telenor investerte for 4,2 milliarder i fjor og Lyses teleinvesteringer var på rekordhøye 767 millioner i fjor. Bare disse to selskapenes investeringer utgjorde rundt fem milliarder kroner.  I tillegg kommer for Lyses vedkommende betydelige investeringer i tilstøtende Lyse Smart.

Telenors investeringer i første kvartal i år var på 848 millioner kroner – 200 millioner mindre enn i samme kvartal i fjor, men Norges-sjef Berit Svendsen sier årets investeringer vil ligge på fjorårsnivå.  Oppskytingen av Thor7 vil også bidra til det. Telenor står for tiden for omlag halve investeringsnivået i norsk tele. Fortsatt gjenstår det mye fiber – nesten 20 prosent - til basestasjoner. Backhaul er den store investeringsutfordringen for Telenor i mobilmarkedet.

Mobil 4G

Vi sitter ikke på tall for Ice og Teliasoneras investeringer veid opp mot deres egne og Tele2s investeringer i 2013. Men det er hevet over tvil at Teliasonera skrur opp investeringstakten ved utbyggingen av 4G og at Ices satsing begynner å vises i tallene. Teliasoneras dekningssatsing på 4G har også fått Telenor til å øke takten i 4G-utbyggingen. 

Sannsynligvis vil dette mer enn oppveie bortfallet av Tele2, men det gjenstår å se. Og det er først i år Ice kommer i gang for alvor. Samlet har vi en mistanke om at mobilinvesteringene kanskje falt noe i fjor da Tele2 etter auksjonsfadesen i desember 2013 stanset sine investeringer, men at de igjen tar seg opp i år.

Fiberinvesteringene

Det vi alt kan konstatere er at det ble oppkoplet flere fiberkunder i 2014 enn i 2013. sannsynligvis nær 10.000 flere. De endelige tallene får vi ikke før Nkom legger fram sin 2014 statistikk senere i mai. Men rapportene fra alle de større fiberutbyggerne dokumenterer at  flere ble oppkoplet.  Makedslederen Altibox med partnere koplet opp 8.000 flere i 2014 sammenliknet med 2013 og vi tror de vil overgå det tallet i år. Det vil ikke forbause oss om det totalt var en fibervekst på 10.000 flere i 2014 sammenliknet med 2013. Er det tilfelle og vi i snitt regner 20.000 i investeringer per ny oppkopling utgjør bare det 200 millioner i vekst i det markedssegmentet.

Get investerer i fiber lengst ut i nettet og fiber i nybygg. Deres investeringsnivå ligger fast på ca. 4-500 millioner kroner også i år etter kundeveksten på 6.000 i første kvartal å dømme. Men her er det en viss usikkerhet knyttet til TDC som ny eier.

En lang rekke regionale og lokale fiberoperatører ser ut til minst å holde veksttakten eller øke den. Et selskap som Eidsiva Bredbånd investerte 230 millioner kroner i fjor.

Når vi ser på de enkelte selskapene investeringer (capex) må det også tas i betraktning at noe går til oppkjøp som Lyses kjøp av Signal i fjor, TDCs kjøp av Get og Teliasoneras kjøp av Tele2. Det er eksklusiv disse oppkjøpene som ikke sier noe om markedet vi anslår en sannsynlig liten reduksjon mobil og en økning på fiber i fjor samt ny økning i år.