-5G over alt er å tro på julenissen

I distriktene vil det handle om punktvis dekning der de kommersielle interessene er størst.

Publisert Sist oppdatert

Det mener dekningsdirektør Bjørn Amundsen i Telenor. Og få om noen vet bedre enn han hva det koster å bygge mobildekning. Han har ansvar for Telenors nå 6000 4G-stasjoner.

- 5G kan best sammenlignes med tette fibernett med trådløst nett i enden. 5G i distriktene vil trolig kreve fibernoder hver 50ende meter og hver node må ha en kapasitet på 100 -500Gbit , sier Bjørn Amundsen.

 Ifølge Nkoms investeringsoversikt ble det samlet investert nær 3 milliarder i mobilnett spesifikt i fjor – samlete teleinvesteringer 10,7 milliarder kroner.

Punkdekning i distriktene

- Mye er usikkert om 5G fortsatt. Men sannsynligvis må investeringsbeløpet minst tidobles for å nå 5G-dekning like bredt som 4G. Det kan ingen operatører makte i overskuelig framtid. Å tro at vi skal se et sammenhengende 5G-nett mellom for eksempel Tromsø og Narvik er ikke realistisk. Derfor tror jeg på et samspill mellom 4G og 5G i en lang periode framover. Jeg tror på punktdekning med 5G der nytteverdien er størst. Et fiskeoppdrettsanlegg på Senja eller en dyrepark i Bardu vil kanskje ha større nytte av 5G enn de som bor i Bjørvika, poengterer Amundsen.

- Men vil tettheten av basestasjoner nødvendigvis bli så tett som det du nevner?

- Hvis 5G skal erstatte fiberbasert fastnett og hvert hjem i 2025 trenger minst 1 Gigabits samband, vil vi fort komme dit. Mange mener behovet vil bli så stort med UHD eller 4K og etter hvert 8K TV. Og da må hver basestasjon ha solid fiberforbindelse. Derfor har 5G store likheter med et offentlig wifi-nett, sier Amundsen.

Alternativ til fastnett?

-  Men nå ser vi optimistiske testresultater med 5G som alternativ til fastnett i London?

- Teknologien vil nok makte det meste, men noe annet er det å finansiere bred utbygging i hver krink og krok av landet.  Jeg tror vi får et svært tett 5G-nett i Oslo, men bred distriktsdekning er noe annet. Husk at vi har et godt stykke igjen for å nå 85 prosent arealdekning på 4G. Og vi har nå bygd 4G i fem år.

-  Så du tror ikke 5G er noe sesam-sesam for 10-prosent-samfunnet generelt. De som bor mest spredt her i landet?

- Vi ser i dag at skal 10-prosent-samfunnet få fiber, må både stat, lokalsamfunn og operatører spleise for å få det til og mye gjenstår. 5G-dekning krever nesten like mye distribuert fiber. Derfor er det iallfall en illusjon å tro at det skal bli MYE billigere.

Kutt 3G raskt

- En annen sak er hva vi operatører trenger av frekvenser for å realisere 5G. Derfor er det nå maktpåliggende at vi alle kan slå av 3G så fort som mulig. 3G beslaglegger i dag store ressurser både på 900 MHz og 2100 MHz-båndene. Med de kapasiteter 5G vil få blir frekvensbehovet enormt, sier Amundsen.

-  Så du tro ikke på noen 5G-revolusjon i 2020?

-  Nei, det gjør jeg ikke. 5G vil komme og by på mye nytt og godt, men jeg tror faktisk forskjellen mellom 2G med GSM tale og 4G med data og video er et større sprang enn overgangen fra 4G til 5G vil bli, sier Amundsen som ikke en gang har turt å regne på hvor mange basestasjoner han trenger for å teppelegge Norge med 5G, men at det er mange flere enn han har i dag er sikkert.