Pc, hva er vel det?

KOMMENTAR: Spørsmålet er om HP oppnår noe som helst med å dele opp selskapet, mener Ahlert Hysing.

Publisert Sist oppdatert

Hewlett-Packard skal deles. Det nye datterselskapet HP Incorporated skal sørge for at pc-er og skrivere videreutvikles til beste for brukerne. Resten av selskapet, HP Enterprise, skal ta seg av bedriftenes fellesbehov med tjenester, programvare og produkter. De to selskapene er nærmest identisk like store i omsetning.

Splittingen skjer ikke umiddelbart, først fra november 2015. Da vil begge selskapene bli notert på børsen i New York. I mellomtiden fortsetter nedbemanningen. I 2008 hadde HP 400.000 ansatte etter oppkjøpet av EDS. Nå er det 330.000.

Dermed realiseres Leo Apotheker, den forrige toppsjefens ideer. Det er bunnlinjen som får Hewlett-Packard til å skape et eget selskap for pc-er og skrivere. Selv om bedriftene igjen kjøper pc-er, gjør ikke forbrukerne det.

Spørsmålet er om HP oppnår noe som helst, for skal HP Enterprise selge pc-er på samme måte som tidligere? Vil HP Incorporated ha muskler til å videreutvikle fremtidens brukerhjelpemidler? Vil deler av forskningsavdelingen HP Labs flytte med til pc-selskapet?

Bidraget på bunnlinjen medførte at IBM som solgte pc-divisjonen til Lenovo. Nå selges standardmaskinene til Lenovo. Myndighetene har akkurat godkjent salget. IBM utvikles til å bli en kompetanseleverandør. Er det det, HP Enterprise også skal bli?

Forskning trengs for å bidra til å utvikle fremtidens brukerhjelpemidler, for HP er sørgelig på etterskudd med hensyn til smarttelefoner og nettbrett. Telefoner kommer, men vil HP makte å skape interesse.

Sikkerhet er en stor utfordring både med hensyn til brukerhjelpemidlet og med hensyn til bruk av app-er. Oppsplitting i to profiler, en personlig og en profesjonell, er det nærmest bare Blackberry som forstår. Kanskje et oppkjøp av Blackberry vil kunne skape ny entusiasme.

For oppkjøpet av Palm skapte grunnlaget for både gode smarttelefoner og nettbrett, men Leo Apotheker hadde ikke tro på at HP kunne hevde seg til tross for at HP tidligere har laget noen av verdens beste kalkulatorer, lomme-pc-er og en smarttelefon i samarbeid med Nokia.

Apotheker var blendet av Ios og Android. Palms operativsystem som minst var på høyden, fikk ingen tiltro. Brett, pc-er og smarttelefoner skulle selges. Da sa styret nei. Da sa styret nei til Leo Apotheker. Inn kom Meg Whitman som trykket pc-ene til sitt bryst. Nå skyver hun dem fra seg igjen, snakk om U-sving.

I forbindelse med den kommende oppsplittingen uttalte Meg Whitman at arbeidet de tre seneste årene har styrket kjernevirksomheten slik at HP nå aggressivt kan gå etter muligheter som skapes i et marked som endres raskt.

Samme uttalelse kunne kommet fra IBM som i fem år har forberedt seg på andre krav. IBMs slagord Smarter og produktet Watson demonstrerer at IBM har forlatt datamaskinene som grunnlag for løsninger, til fordel for smartere løsninger som krever teknisk utrustning.

Med sin betydelige forskning forstår IBM bedre hva som kreves. IBM står i dag for International Business Modernisation, ikke Business Machines.

Spørsmålet er om ingeniør og produktbedriften HP kan endres. HP Incorporated vil fortsatt være en produktbedrift, men kan HP Enterprise være en løsningsbedrift basert it-produkter for datarommet? Konsulent og tjenestevirksomheten HP Enterprise Services fortsetter å være det største problemet.

Derfor må forståelsen for bedriftenes fremtidige utfordringer opparbeides og produkttilbudet tilpasses. IBM har jobbet med det i mange år uten å overbevise. Accenture og Capgemini er dyktigere på å gripe fatt i bedriftenes utfordringer, men ikke like dyktige på å skape det tekniske fundamentet.

HP Enterprise trenger en konsulentvirksomhet som også er dyktige på teknologi, som kan jobbe tett med forskerne for å skape innovative kundeløsninger. Deretter må løsningene repeteres med nye variasjoner og forbedringer.

Helse er et område hvor det er mulig, men har HP Enterprise kliniske fagfolk? Helse har vært en satsning, men de senere årene har det vært stille. Pasientforløp er ikke akkurat HPs sterke side selv om det tekniske utstyret til det nye sykehuset i Østfold leveres av HP.