STEN FOR STEN: Er du i startgropa, anbefaler jeg å starte med å velge ut én nøkkelprosess hvor man kan ha stor nytte av AI, og bygge derfra, skriver Per Haakon Lomsdalen. (Foto: Salesforce/Pia Sønstrød)
STEN FOR STEN: Er du i startgropa, anbefaler jeg å starte med å velge ut én nøkkelprosess hvor man kan ha stor nytte av AI, og bygge derfra, skriver Per Haakon Lomsdalen. (Foto: Salesforce/Pia Sønstrød)

Hvordan AI har hjulpet bedrifter under pandemien?

KOMMENTAR: Kunstig intelligens og automatiserte løsninger gir over 80 milliarder prediksjoner til virksomheter hver eneste dag, men hvordan hjelper det oss, spør Per Haakon Lomsdalen.

Publisert Sist oppdatert

Her er fire konkrete eksempler på hvordan AI-drevne prediksjoner har hjulpet bedrifter under pandemien:

1. Treffer kundene bedre med tilpasset kommunikasjon

Da pandemien inntraff, og vi begynte å handle på nett i stedet for i butikk, endret kundenes forventninger seg. Mange bedrifter hadde behov for å kommunisere med kundene på nye måter, og personlig kommunikasjon ble svært viktig. AI-dreven innsikt har gjort det mulig å endre strategier raskt. Ved å forstå kundene bedre har flere nettaktører bedret kundedialog gjennom målrettede kampanjer, økt trafikken til egne digitale plattformer og endret tilnærming raskt ettersom man ser hvilke trender kundene er interesserte i.

2. Bedre oversikt over økonomien

Pandemien har medført uforutsigbar økonomi, både for privatpersoner og bedrifter. Å overholde betalingsfrister på løpende tjenester som lån og forsikring har vært utfordrende for mange, noe som har gjort det vanskeligere for tjenester som bank og forsikring å forutsi kortsiktig og langsiktig kontantstrøm. Her har AI-teknologi hjulpet virksomhetene med å forutse kontantstrømmene mer nøyaktig og svare på spørsmål fra kunder. Det har gjort at de har drevet egen virksomhet så godt som mulig, samtidig som de har kunnet vise kundene forståelse for situasjonen de står i.

3. Bedre kundeservice

Lockdown og sosial distansering har skap vekst for mange type tjenester, for eksempel hjemlevering av mat. Både Vinmonopolet og Meny er gode eksempler på leverandører som har opplevd en eksplosjon i etterspørselen etter levering på døra. For mange leverandører har AI vært til stor nytte for å klare å håndtere en økning i salgsvolum. For kundene har AI hjulpet med å spore bestillinger og pakker, rapportere skader eller problemer med forsinkelser, og få refusjon på bomkjøp. AI har gjort at man kan opprettholde kundeservice og håndtere både forutsette og uforutsette perioder med større trafikk.

4. Bedre prioritering av salgsarbeid

Pandemien har også stilt høye krav til selgere. De må i enda større grad tilby kunnskap, forståelse og rådgivning til sine kunder, samtidig som de har mindre tid til å samle innsikten de trenger for å følge opp salgene på en god måte. En Salesforce-undersøkelse fra i fjor viste at nesten ni av ti (85 prosent) av salgsansatte i Norden mener at salgsavdelingen har blitt mer strategisk under pandemien. Virksomheter ser at operasjonell effektivitet og datadrevet beslutningstaking er nødvendig i en tid der det «normale» ikke lenger gjelder, og mange selskaper benytter seg av kompetanse i salgsavdeling til dette. For å frigjøre tid for selgere har mange derfor automatisert repeterende oppgaver. Samtidig gir AI innsikt som gjør selgerne bedre rustet til å prioritere leads, avgjøre hvordan de skal håndtere ulike kunder og kundegrupper, og raskere loggføre salgsdata og informasjon om kundene.Mange tror det er vanskelig å gå inn i AI-prosjekter, men utfordringen kommer når man gaper over for mye på en gang. Er du i startgropa, anbefaler jeg å starte med å velge ut én nøkkelprosess hvor man kan ha stor nytte av AI, og bygge derfra. Du behøver ikke ha store IT-ressurser for å dra nytte av disse mulighetene – det fins «klikk-og-dra»-løsninger hvor kodekunnskaper ikke er nødvendig, og nytenking raskt kan settes ut i live.

Per Haakon Lomsdalen, Norges-sjef i Salesforce