STORT OG LANGT: De første kommunene er ventet å ta i bruk Akson i 2025, men prosjektet skal løpe helt frem til 2040. (Foto: Istock)

Én journal – én skandale?

LEDER: Akson utvikles med større risiko enn nødvendig.

Publisert Sist oppdatert

Aftenposten har over lengre tid satt et søkelys på Akson, en ny felles journalløsning for kommunene som skal kommunisere med andre digitale løsninger i det norske helsevesenet. Prosjektet er den praktiske manifestasjonen av en ambisjon uttrykt i stortingsmeldingen "Én innbygger - én journal" tilbake i 2012 (Stoltenberg II). Det hele styres av ehelse-direktoratet og planene er ambisiøse. Totalt snakker vi om en prislapp frem mot 2040 på 22 milliarder kroner. 

Det er mange ting å si om Akson. Det virker åpenbart at konsulenthuset PwC til nå har hatt for stor innflytelse i prosjektet, og generelt at den store konsulentbruken har vært for dårlig begrunnet. Spesielt i lys av NAV-skandalen i 2014/2015, hvor det nettopp var et overforbruk av konsulent-tjenester som felte tidligere it-direktør Nina Aulie. Det kreves fingerspitzgefühl når offentlige etater kjøper seg tjenester, isteden for å satse på intern kompetanse.

Det er likevel selve størrelsen og budsjettet til Akson som gir mest grunn til bekymring. Det har etterhvert blitt en sjeldnere strategi å lage enorme kravsspesifikasjoner, for så å få dette kodet, såkalt "fossefall". Mer smidige strategier, hvor utviklingen deles opp i små iterasjoner har vunnet frem, fordi risikoen blir så veldig mye mindre og sjansene for å få et system som leverer det det skal, blir så mye større.

For det er kompleksitet som velter et it-prosjekt, og noe mer komplekst enn det norske helsevesenet skal man lete lenge etter. Det er snakk om hundrevis av fagsystemer og ulike journal-løsninger som skal samles i ett system – og alt må tilpasses de faktiske arbeidsprosessene i kommunene, på sykehus, sykehjem og legekontorer. Det egentlige spørsmålet er derfor om det er praktisk mulig å realisere ambisjonene i Akson. Det vil tiden vise. Prosjektet er forbi "point of no return", og vil trolig rulle videre til de første kommunene tar det i bruk (planlagt) i 2025.

Vi håper det blir en suksess. Både befolkningen og helsevesenet vil ha enorm nytte av et samlet journalsystem. Men det er ingen tvil om at prosjektet kommer med en vesentlig risiko – som vi mener er unødvendig stor.