ØKER: HPE er blant leverandørene som øker omsetningen av servere i resultat, selv om de leverer færre enheter enn før.

Servermarkedet stagnerte i andre kvartal

Tilbakegang på 0,4 prosent, i påvente av mer hyperskalerte utbygginger.

Publisert Sist oppdatert

Det er markedsanalytikerne i IDC som har oppdatert sin kvartalsvise «Worldwide Quarterly Server Tracker» med tall fra andre kvartal 2016. Tallene viser at det globale servermarkedet gikk tilbake med 0,4 prosent år over år, til 13,4 milliarder dollar i andre kvartal i år.

IDC forklarer svikten i veksten med at det er en midlertidig stopp i utbygging av hyperskalerte datasentre, samtidig som salget av høy-ende serversystemer stadig er i tilbakegang. I tillegg gjorde mange virksomheter store oppgraderinger i 2015, noe som 2016-tallene vil få problemer med å sammenlignes med.

I antall enheter vokste det globale serversalget med 2,6 prosent, til 2,4 millioner enheter i andre kvartal i år.

- Som forventet

År over år økte verdien av omsetningen av volumsystemer med 5,3 prosent, til 10,6 milliarder dollar i andre kvartal i år. Samtidig økte salget av mellomklassesystemer med 12,7 prosent, og landet på 1,3 milliarder dollar i andre kvartal.

Økningen i salget av mellomklassesystemer forklarer IDC med at virksomhetene stadig investerer i skalerbare systemer for virtualisering og konsolidering. I tillegg øker bruken av x86-baserte systemer i virksomhetskritiske systemer.

Samtidig viste omsetningen av høy-ende systemer i andre kvartal en år over år tilbakegang på 31,4 prosent, til 1,6 milliarder dollar. IDC forventer at høy-ende systemer skal fortsette å gå tilbake, også på lengre sikt.

- Servermarkedet utvikler seg akkurat som forventet. Det var et nær flatt andrekvartal etter et vanskelig første kvartal, men samtidig er økningen i salget av volumprodukter bra, noe som er et godt tegn for markedet når vi ser framover, sa Kuba Stolarski i IDC i pressemeldingen.

Når IDC-analytikerne ser framover på andre halvår av 2016, så venter de en vekst i markedet. Denne veksten vil bli anført av store skyleverandørers videre utbygging av sine hyperskalerte systemer.

SIST ÅR: Utviklingen av markedsandeler for det globale servermarkedet siste år. (IDC)

Videre framover mener IDC at mer digitalisering vil påvirke servermarkedet positivt, og trekker fram Tingenes Internett, kognitiv databehandling og et fortsatt skifte mot programvaredefinert infrastruktur.

HPE er nummer én

Når vi ser på markedet fordelt over leverandørene, så er det HPE (Hewlett Packarard Enterprise) som stadig holder førsteplassen. Ifølge IDCs tall hadde HPE en global markedsandel på 25,4 prosent i andre kvartal 2016, og det er nøyaktig samme markedsandel som i samme periode for et år siden. Omsetningen falt imidlertid med 0,3 prosent, til 3,4 milliarder dollar.

På andreplassen finner vi Dell, som også hadde denne posisjonen i andre kvartal i 2015. Markedsandelen er nå på 19,3 prosent, opp fra 17,5 prosent i samme periode i fjor. Denne økningen kan tilskrives en økning i omsetningen på hele ti prosent fra samme periode i fjor, opp til 2,6 milliarder dollar.

Tredje pallplass tilhører IBM, som ifølge IDC-tallene hadde en markedsandel på 9,8 prosent i andre kvartal. Dette er en tilbakegang fra 14,8 prosent i samme periode i fjor, etter at salget falt med dramatiske 34 prosent år over år. Dette kommer av at både Power-systemene og System Z stormaskiner opplevde tosifret tilbakegang sist år.

IDC dømmer uavgjort når den globale markedsandelen til to eller flere leverandører er innenfor ett prosentpoeng. Derfor presenterer selskapet en delt fjerdeplass mellom Lenovo og Cisco.

Lenovos markedsandel settes til 7,2 prosent i andre kvartal, med en omsetning på 969 millioner dollar. Dette er en økning på 0,2 prosent i markedsandel og en vekst på 2,1 prosent på omsetningen fra andre kvartal i fjor til samme periode i år.

Ciscos markedsandel er på 6,4 prosent, med en omsetning på 860 millioner dollar i perioden. Dette er samme andel som i andre kvartal 2015, mens omsetningen har falt med 0,7 prosent.