IT-GENERAL: Christian Torp blir generalsekretær for 7.500 medlemmer og 500 ildsjeler i DND.

Christian Torp blir generalsekretær i DND

Dataforeningen ønsker å øke synligheten. Christian Torp blir nå ny generalsekretær i foreningen.

Publisert Sist oppdatert

Med 7.500 medlemmer og 500 ildsjeler er Den norske Dataforening (DND) landets største faglig nettverk innen it og digitalisering. I møte med den raske digitaliseringen i samfunnet ønsker foreningen å bli mer synlig. Som en del av dette arbeidet har foreningen ansatt Christian Torp i en nyopprettet stilling som generalsekretær. Torp har jobbet i DND i mange år, de siste fire årene som operasjonelt ansvarlig og blant annet som initiativtager til konferanse-serien Fredag morgen hos DND.

-- Dataforeningen må stå for noe. Vi må utdype hva vi er. Ja, vi er et nettverk for fagpersoner, men der er ikke nok. Min jobb blir å fremsnakke bransjen og trekke frem de gode casene og personene. Mitt mål er at Norge skal ble verdensledende på it, sier Torp. 

Torp går inn i den nye stillingen 1. desember. Han blir da formelt ansatt i hovedstyret i DND. Tone Dalen, mangeårlig daglig leder ved Dataforeningens servicekontor, fortsetter i denne posisjonen.

Mer synlighet

Styreleder Terje Wold er svært fornøyd med at Torp tiltrer rollen, og mener det vil styrke foreningens rolle i samfunnets digitale utvikling.

Hva ønsker dere å oppnå?

-- Hovedstyret og generalseketæren skal ta seg av det nasjonale perspektivet. Det ene er å øke synligheten og tilstedeværelsen for DND - i mediebildet og ulike andre areaner. DNDs servicekontror er ikke bestykket til dette. Det andre er å få på plass en intern kraft som kan integreres i hele foreningen, det vil si de ulike lokalforeningene og servicekontoret, sier Wold

-- Medlemsmassen har jo blitt redusert de siste årene i DND. Er dette er et ledd i å gjøre seg mer relevant?

-- Da jeg gikk på som styreleder hadde det vært gjennomført flere strategiprosesser, og jeg så jo at det var en vei å gå. På en side har det aldri vært så stor bruk for en dataforening som nå. Men likevel sliter vi med å rekruttere nye medlemmer. Ikke bare innen ren it, men i alle sektorer som driver med digitalisering. Dette initiativet er en del av det å få den den kraften vi trenger for å vokse.