NY SJEF: Vidar Lavoll tar nå over ledelsen av både ATB-Nett og Fiberselskapet. Pressefoto
NY SJEF: Vidar Lavoll tar nå over ledelsen av både ATB-Nett og Fiberselskapet. Pressefoto

Skal lede både ATB-Nett og Fiberselskapet

Vidar Lavoll har tatt over som daglig leder både for ATB-Nett og Fiberselskapet og råder derfor over et sammenhengende fibernett fra Bykle i vest til Oslo i øst, og fra Lærdal i nord og Kristiansand i syd.

Publisert Sist oppdatert

Vidar Lavoll har solid erfaring fra telebransjen. Han kommer nå fra Broadnet og har tidligere arbeidet både i Infiber og Dataguard.

- Transportnett og mørk fiber får en stadig økt betydning i den nasjonale infrastrukturen. De nettene ATB-Nett og Fiberselskapet til sammen råder over er en viktig del av den nasjonale infrastrukturen som kan utvikles videre. Grossistsalg til operatørmarkedet er et sentralt element i denne videreutviklingen. De to selskapene jeg nå leder vil ha en viktig funksjon i arbeidet med å skape en alternativ nasjonal infrastruktur, sier Vidar Lavoll til Telecom Revy.

ATB-Nett og Fiberselskapet har samlet en omsetning på vel 15 millioner kroner.  Men betydningen er større enn det kan synes ved første blikk. Partnere i ATB-Nett er Bykle Breiband, DEAN (Drangedal), Hallingdal Kraftnett, Midt-Telemark Breiband, Numedal Fiber, Telefiber og Tinn Energi. Partnerne i Fiberselskapet er Fiber1, Midtnett Buskerud, Ringeriks-Kraft og Øvre Eiker Fibernett.

- Mange av disse selskapene har lokale fibernett. Fiberselskapet og ATB-Nett har lenge hatt et tett samarbeid og de to utfyller hverandre i nettstruktur, sier Lavoll.