OVERTAR RORET: Marianne Wahlstrøm begynte som utvikler og har gått gradene i bransjen.

Ny daglig leder i Novanet

Marianne Wahlstrøm overtar roret etter 3,5 år som leveranseleder.

Publisert Sist oppdatert

Marianne Wahlstrøm har 15 års erfaring i it-bransjen. Hun startet som utvikler i 2001 og har vært involvert i utviklingsprosjekter av nettløsninger både innenfor produktutvikling og på leveransesiden.

Tidligere har hun hatt roller som utvikler, prosjektleder, rådgiver, produktsjef, utviklingssjef, og hun har jobbet i selskaper som Visma, Idium og Vitari.

Oda-Nettverk

Wahlstrøm brenner for å rekruttere kvinner til it-bransjen, og hun har vært aktiv i inspirasjonsteamet til Oda-Nettverk. Blant annet har hun vært en av drivkreftene bak arrangementet av Inspirasjonsdagen.

- Vi må få flere jenter inn i bransjen, altfor mange kvinnelige utviklere ramler dessverre av når de blir seniorer, sier hun. I Novanet er det ikke mange kvinner, men Wahlstrøm vil bruke Oda-Nettverk aktivt for å få tak i flere.