TIL HJELP: Thorleif Jansen, medisinsk sjef hos Kry, håper at symptomsjekken kan bidra til å spre informasjon om koronaviruset og minske trykket på den offentlige helsetjenesten. (Foto: Kry)

Digital helsetjeneste lanserer digital symptomsjekk

Kry tilbyr symptomsjekk for korona i ny app.

Publisert Sist oppdatert

Den digitale helsetjenesten Kry har lansert en digital symptomsjekk for korona. Ifølge Kry skal dette være den første symptomsjekken for korona som tilbys av en norsk helsetjeneste.

– Kapasiteten i helsevesenet utfordres, og det påvirker både pasienter som er akutt syke og de mange som bekymrer seg for at de kan være syke, sier Thorleif Jansen, medisinsk sjef i Kry, i en pressemelding.

Siden koronakrisen brøt ut skal antall henvendelser til Krys digitale helsetjenester nærmest ha fordoblet seg. 

Bruk av app

Jansen forteller at de gjennom den nye digitale tjenesten kan frigjøre kapasitet til å ivareta de med behov for behandling, gjennom å gi et godt lavterskeltilbud til alle de som vurderer behov for legekontakt.

Gjennom den nye symptomsjekken i Krys app kan pasienter selv finne ut av om de har symptomer som indikerer covid-19, eller ikke. På den måten kan antallet henvendelser til Krys helsetjenester. Det samme gjelder også øvrige helsetilbud, som nå opplever den samme pågangen som Kry.

Symptomsjekken er gratis og fungerer ved at man kan bruke appen til å vurdere aktuelle symptomer som kan indikere covid-19.

Symptomene som kartlegges i appen tilsvarer symptomene som ville blitt kartlagt ved et tradisjonelt legebesøk. På den måten kan brukerne av tjenesten enkelt få et bedre svar på egen smitterisiko, uten å måtte henvende seg til lege. Alle råd skal ifølge Kry være i henhold til råd og veiledninger fra Folkehelseinstituttet.

I symptomsjekken fyller pasientene ut et spørreskjema om symptomer og sykdomshistorie, og på bakgrunn av disse svarene får brukerne en anbefaling om hvorvidt det er hensiktsmessig å oppsøke en fysisk legevakt, bestille en digital legetime, eller om det beste er å se an symptomene et par dager.

Skulle man via appen få mistanke om koronasmitte eller symptomer på infeksjon, eller få behov for å snakke med lege, skal man ifølge Kry raskt kunne få kontakt med en lege for videokonsultasjon og videre oppfølging.

Spre informasjon og minske trykket

Jansen presiserer at symptomsjekken erstatter ikke et legebesøk eller en laboratorietest, og gir ikke endelig svar på om du er smittet med koronavirus eller ikke, men at symptomsjekken svarer på spørsmål knyttet til de vanligste symptomene som er assosiert med covid-19.

– Det som gjør dette spesielt nyttig, er at vi har tilgang på lege i samme tjeneste, dersom en har behov for helsehjelp eller råd. Hensikten er å berolige de som ikke har behov for akutt oppfølging og samtidig bevisstgjøre de som kan ha behov for oppfølging fra en lege, sier Jansen.

Pasienter som allerede er diagnostisert med covid-19 kan også bruke symptomsjekken for å selv-monitorere sin egen helse og få veiledning om når man bør oppsøke helsehjelp.

–  Vi har stor forståelse for at mange føler på usikkerhet i den situasjonen vi står i. Vi håper at symptomsjekken kan bidra til å spre informasjon om koronaviruset og minske trykket på den offentlige helsetjenesten som kommer til å bli mer og mer presset ettersom antall smittede øker, sier Jansen i meldingen.