♪♫♬: Vær mobil med Apple Music (Foto: Apple)

Spill Apple Music fra nettside

Nå kan du logge deg på mini-webspilleren og dermed spille av Apple Music-lydspor på alle enheter som støtter moderne nettleserfunksjoner.

Publisert Sist oppdatert

Apple tar et lite skritt i retning av plattform-frihet gjennom kontopålogging i nettspilleren.

Dermed kan du ta med deg de 45 millioner lydspor som Apple Music-abonnementet ditt gir tilgang til også til Linux, eller en hvilken som helst moderne nettleser.

Dronningen av soul

Mens vi er inne på det: Soul-dronningen Aretha Franklin døde nylig, og Apple-sjef Tim Cook markerte dette behørig gjennom en tweet

Koblingen mot hovedtemaet er ikke mer enn at det dreier seg om musikk i begge tilfeller, men hennes verk kan tjene som en fin demonstrasjon på hvordan teknologien virker.

Apple Music, en betalingsbasert abonnements-tjeneste for strømming av musikk og relaterte medier, har en rekke markedsføringsverktøy, spesielt tilpasset for publisister og artister selv, men som i prinsippet kan benyttes av alle som publiserer til nettsider, blogger og liknende.

Tjenesten lar en bake inn web-objekter på nettsider som spillelister, album og snarveier til iTunes for både strømming og salg av innhold.

Tidligere kunn mini-spilleren kun benyttes til å spille av 30 sekunders prøver på de ulike lydsporene, men Apple har nå åpnet opp for at man kan logge seg på med sin Apple Music-ID - og dermed spille av det fulle innholdet.

Vi benytter anledningen til å koble inn et slikt objekt nedenfor for utprøving. Om du har lyst til å generere dine egne web-spillere så finnes kode for dette her.

Det hele vil virke dersom det står "Sign In" i øvre høyre hjørne. Noen nettlesere eller publiseringsverktøy vil kunne re-formatere IFRAME-objektkoden, så et eksempel på rett format finnes nedenfor - og du kan se det i aksjon på denne nettsiden.

<iframe width="660" height="450" src="https://embed.music.apple.com/us/album/seymour-reads-the-constitution/1356436203?app=music&amp;at=11l6om" frameborder="0" sandbox="allow-forms allow-popups allow-same-origin allow-scripts allow-top-navigation-by-user-activation" allow="autoplay *; encrypted-media *;"></iframe>