SERTIFISERT: Deres selskaper har fått Apples høyeste bedriftssertifisering. Marit Ursin og Gaute Engbakk er administrerende direktører for henholdsvis Kjedehuset og Techstep.

Vil jobbe tettere med Apple mot bedriftene

Kjedehuset og Techstep jubler etter å ha kommet gjennom nåløyet i Apples nye partnerprogram mot bedriftsmarkedet.

De to norske selskapene er blant noen få aktører i Europa som får Apples nye og høyeste partnersertifisering mot bedriftsmarkedet og dermed kan kalle seg «Apple Authorised Enterprise Reseller», forkortet AAR.

Mobil Apple-arbeidshverdag

– Apples utbredelse i bedriftsmarkedet er velkjent, men de færreste utnytter mulighetene teknologien gir, sier administrerende direktør Marit Ursin i Kjedehuset. Hun antyder at dette vil det nå bli en forandring på, takket være tett samarbeid med Apple om systemløsninger for en mobil arbeidshverdag.

– Det er en stor anerkjennelse å bli valgt som sentral partner for Apple i Norge, noe som gir store muligheter for konsernet, våre forhandlere og ikke minst bedriftskunder rundt om i landet, sier Ursin.

Strategi for digitalisering

Mobilitetsløsninger er et nøkkelelement i de digitaliseringsstrategiene som pågår, og Apple knytter seg nå tett opp mot noen få utvalgte europeiske aktører gjennom det nye partnerprogrammet.

Dette kan blant annet ses i lys av en vurdering fra analyseselskapet IDC om at så mye som 75 prosent av alle it-investeringer innen 2019 vil være knyttet til strategier for digitalisering, der ikke minst mobile løsninger står sentralt.

Krever Apple-kompetanse

Blant kriteriene for å komme gjennom nåløyet i Apples nye partnerprogram er at selskapet har markedsledende kompetanse på mobilitet, har egenutviklede digitaliserings- og mobilitetsløsninger og har bredde- og dybdekompetanse på Apple-teknologi.

Kjedehuset har Telenor som hovedaksjonær og har rendyrket sin bedriftssatsing gjennom de landsdekkende kjedene Nordialog og Telehuset, samt datterselskaper som Telefast og Conmodo. Foruten maskinvare leverer Kjedehuset også mobilitets-, it- og telekomløsninger til kundene.

Techstep viktig

Techstep ASA har spilt en viktig rolle i avtaleinngåelsen med Apple, heter det i pressemeldingen. Techstep eier blant annet Nordialog Oslo og Smartworks.

– Kjedehuset og Techstep har blitt preferert partner hos Apple grunnet evnen til å drive digitalisering, mobilitet og å utvikle innovative løsninger som realiseres hos kundene, sier Gaute Engbakk, administrerende direktør hos Techstep.

Blant områdene der Kjedehuset og Techstep satser sterkt, er helse, utdanning, skole og finans.

– Flere bransjer står foran store digitale skift, med store gevinster å hente for både brukere og organisasjoner i form av bedret arbeidshverdag og høyere effektivitet, sier Engbakk.