EN NY HVERDAG: 2020 ble året da vi lynraskt måtte omstille oss til en digital hverdag. Det er en hverdag vi fortsatt har, med en fleksibilitet og digital tilstedeværelse som ser ut til å ha kommet for å bli. Det stiller store krav til norske virksomheter, skiver Morten Karlsrud, General Manager i Lenovo Norden. (Foto: Toralv Østvang)

Slik bygger du en arbeidskultur for den nye digitale hverdagen

KOMMENTAR: Den digitale hverdagen stiller store krav til norske virksomheter, skriver Morten Karlsrud.

Publisert Sist oppdatert

Fjoråret lærte oss alle å være tilpasningsdyktige, både mentalt og fysisk. Arbeidsgivere og arbeidstakere måtte omstille seg til en helt ny virkelighet ­– så å si over natten. Det å kunne tilpasse seg det digitale ble nødvendig for at bedriften skulle kunne overleve, og jobben ble tatt med inn i den private sfæren.

De nye, mer fleksible arbeidsformene har kommet for å bli. Nettopp derfor må det stilles krav til bedrifter og arbeidsgivere, og kanskje må vi alle utfordres til å tenke nytt? Vi må bygge en ny arbeidskultur som passer til arbeidshverdagen i 2021 – et arbeidsmiljø der teknologien inngår som en enda viktigere del av hverdagen.

Nedenfor er tre viktige fokusområder enhver bedrift burde ta tak i for å legge et godt grunnlag for en velfungerende digital arbeidskultur.

Samholdet er sentralt

Helt frem til mars 2020 var felles fysisk tilstedeværelse rammen for arbeidsdagen. Man hadde en arbeidsplass å gå til hvor man møtte kollegaer. Det fysiske møtet spiller en stor rolle i samholdsfølelse hos ansatte, knytter dem til arbeidsplassen og gjør bedriften til mer enn bare jobb.

Dette elementet er nå borte for veldig mange. Derfor risikerer mange bedrifter å miste samholdet på jobben – noe som er sentralt for å være attraktiv for arbeidstakere og samtidig beholde de ansatte. En viktig oppgave i 2021 blir derfor å sikre at samholdet opprettholdes når de fysiske møtene blir erstattet med digitale møter og interaksjoner.

Inkluder medarbeiderne på reisen

Hvordan skaper man en sterk og trygg arbeidskultur når man hverken kan slå av en prat ved kaffemaskinen, stille et spørsmål over pulten eller ta en fredagspils etter jobb?

Først og fremst bør man inkludere medarbeiderne i endringen, slik at den nye arbeidskulturen blir formet i fellesskap, i stedet for at det kommer retningslinjer ovenfra og ned. I et hybridmiljø der noen jobber hjemmefra og andre er helt eller delvis på kontoret, er det spesielt viktig å være oppmerksom på at ingen blir isolert eller føler seg utestengt fra resten av arbeidsgruppen.

Spør gjerne kollegaene hvordan de vil bli inkludert. Sørg for at digital deltakelse blir en god opplevelse. Det handler om at interaksjonene er like naturlig digitalt som i den fysiske verden. Få ting ødelegger stemningen mer enn dårlig forbindelse og forsinket latter på videomøtet.

Sørg for at arbeidstakerne har rett teknologi

Sist, men ikke minst; invester i riktig teknologi. Det vil si at man må tilby digitale løsninger og teknologi som gjør at arbeidshverdagen og samarbeidet blir så problemfritt som mulig.

Utviklingen innenfor videomøter har skutt fart det siste halvåret. I dag kan man for eksempel se alle deltakere i et møte, samtidig som du deler en presentasjon og tar møtenotater. Men det krever fortsatt at arbeidstakerne har utstyr som både ivaretar HMS på hjemmekontoret og effektiviteten vi er avhengig av i arbeidshverdagen. Man må se teknologien som et arbeidsredskap, en ramme for samhold og felleskap og en investering i medarbeidere.

Med det riktige teknologiske utstyret, stor grad av inkludering og et fokus på å styrke samholdet har du allerede lagt et godt grunnlag for å bygge en sterk arbeidskultur som gir lojale, produktive og glade arbeidstakere.

 

Morten Karlsrud, General Manager i Lenovo Norden