GAMINGEKSPERT: Forskere ved Institutt for pedagogikk vil engasjere unge i klimaarbeid på deres egne premisser. (Foto: Unsplash)

Bør alle kommuner se seg om etter en gaming-ekspert?

– Klimaomstilling vil kreve et åpent sinn av oss alle, særlig kommunene, som har fått en ny samfunnsrolle, sier to forskere og en biblioteksjef. De utvikler spillteknologi for å gjøre ungdom til gode klimarådgivere.

Publisert

– Kommunene bør absolutt kjenne til potensialet i spill, sier Ole Smørdal, forsker ved Institutt for pedagogikk, i en melding fra UiO.

Kommunene bør absolutt kjenne til potensialet i spill

Ole Smørdal, UiO

Forskeren er en av lederne i Senter for sosialt inkluderende energiomstilling, Include, som har utviklet et dialogbasert spill de håper skal gjøre både ungdom og lokalpolitikere til bedre endringsagenter for lavutslippssamfunnet.

Kommunens nye klær

Med Innovasjonsmeldingen og den nye kommuneloven som trådte i kraft i 2020 fikk kommunene en ny rolle: å planlegge og sette klimatiltak ut i livet.

– Kommunene har fått et nytt samfunnsansvar i å legge til rette for innovasjon og å involvere innbyggerne i å diskutere og komme fram til nye klimatiltak, sier Smørdal.

I tillegg ligger det et krav om aktiv medvirkning fra innbyggerne hjemlet i plan- og bygningsloven.

– Mye skjer ute i kommunene, men mye gjenstår, sier Smørdal, som ønsker å hjelpe.

Spillets potensial for læring

Ved å spille om klima, kan politikere og andre offentlig ansatte lære noe om hvordan ungdom bruker spill for å samarbeide med andre, hvilket språk de bruker, hvordan de lager strategier, forhandler og kommuniserer.

– Ungdom kan på sin side lære mer om klima- og naturendringer, om effekten av ulike klimatiltak og om demokratiske prosesser. Ikke minst vil de føle seg sett og lyttet til dersom de får gjennomslag for noen av ideene sine i den virkelige politikken, sier Smørdal.

Dialogen er sentral i spillet de utvikler.

– Med samtalen deler og utvikler vi kunnskap og forståelse. Vi får tilgang til ny informasjon som vi kan bygge videre på og kanskje også utfordre den informasjonen og endre mening, sier Anja Amundrud, i meldingen. Også hun er forsker ved Institutt for pedagogikk og Include.

Hun understreker at kommunene har et mangfold verktøy for å engasjere barn og unge.

– Uansett hva man velger å gjøre, er det viktig å arbeide systematisk med det og forsøke å samskape tiltak for grønn omstilling i kommunen, sier Amundrud.

Et steg til siden

«Spillet om klima» skal testes ut i folkebiblioteker og skoler i Lillestrøm.

– De unge må få være med på reelle ting, ikke bare «trene litt med de voksne». Politikerne må ha tillit til ungdommens entusiasme og pågangsmot, sier biblioteksjef Sølvi Tellefsen.

Hun mener denne unge kraften må brukes til å endre lokalsamfunnet til det beste for oss alle.

Ole Smørdal er enig:

– Politikerne må kanskje ofre litt av kontrollen de har med politikkområdet, og anerkjenne at de trenger flere stemmer og flere hoder for å finne nye løsninger, sier han.