NORSK/BRITISK SUKSESS: Fra Fotowares politi-samling på Aker Brygge. Til venstre Faisal Mahmood fra Medialogix, som har installert Fotoware hos over 80 prosent av de britiske politidistriktene, i samtale med Anne Gretland og Olav Andreas Frenning hos Fotoware. (Foto: Toralv Østvang)

Norsk fotoløsning mot krim

Kan et lite datafirma i lille Norge bli en sentral aktør i kampen mot kriminalitet på verdensbasis? Ja, sier politifolk på besøk hos norske Fotoware.

Som navnet antyder, utvikler Fotoware AS løsninger for håndtering av fotografier, ikke minst løsninger for å arkivere og gjenfinne bilder i store bildesamlinger. Det generelle bedriftsmarkedet, nyhetsmedier og museer med store bildearkiver samt virksomheter innen markedsføring og kommunikasjon er blant de viktige målgruppene for Fotoware.

Digitalt bevismateriale

Og nå seiler administrasjon av digitalt bevismateriale opp som et sentralt og internasjonalt marked for Fotoware. Nylig var politietterforskere fra en rekke land samlet i Oslo for å drøfte erfaringene de har høstet med Fotoware som verktøy for å administrere bildebevis i politietterforskning.

Konklusjonen man kom fram til, var at Fotoware-løsningen har bidratt til en mye mer effektiv etterforskning, blant annet fordi etterforskere mye lettere kan dele bevismateriale seg i mellom på en trygg måte. Internasjonalt er Fotoware blitt brukt i flere store drapssaker, får Computerworld opplyst.

På verdensbasis er det nå omlag 50 politidistrikter som benytter Fotoware til å håndtere digitalt bevismateriale. På listen står blant annet 35 av de 42 politidistriktene i Storbritannia, inkludert Scotland Yard, London Metropolitan Police og North Wales Police, ifølge administrerende direktør Anne Gretland hos Fotoware.

Politifolk fra Hamburg var også med på etterforsker-samlingen hos Fotoware på Aker Brygge, og i Norge står både Kripos, PST og politiet i Oslo på kundelisten.

Ikke akkurat CSI

Åstedsbilder er til god hjelp for etterforskere til å forstå hvordan åstedet så ut selv lenge etter at forbrytelsen var begått. Det skjønner alle som har sett CSI og andre krimserier på tv, selv om slike tv-serier gir et forenklet og romantisert bilde av moderne etterforskning.

Poenget er at politietterforskning i dag utføres ved hjelp av stadig flere digitale hjelpemidler: smartmobiler, systemkameraer som politiet har med seg til åstedet, små videokameraer som er festet til uniformer og klær, droner oppe i luften og mye annet. Til sammen skaper disse verktøyene et stort etterforskningsmateriale i form av digitalt innhold, som krever å bli håndtert profesjonelt med tanke på både arkivering, sikkerhetskopiering og ikke minst gjenfinning.

Ingen fotosesjon, takk

Politifolk som driver med etterforskning av tung kriminalitet, drap og terror er ikke særlig glad for å bli fotografert, så det ble ingen fotosesjon med Computerworld fra samlingen på Aker Brygge. Men vi fikk en prat med en av dem som har vært sterkest involvert i spredningen av Fotoware hos britiske politi, direktør Faisal Mahmood i selskapet Medialogix. Selskapet har vært Fotoware-partner siden 2003, og Mahmood var en av gründerne som startet selskapet.

Hos Medialogix har etterforskningsløsningen et navn: Digital Evidence System, forkort DES, som altså utgjør en spesialversjon av Fotowares generelle DAM-løsning. DAM står for Digital Asset Management og er en generell forkortelse som brukes av mange firmaer i bransjen. Men under polititreffen i Oslo dreide det seg altså mer om DES enn om DAM.

ETTERFORSKNING: Slik ser bildebevis fra drapsetterforskning ut i Fotowares politiløsning, med en ny annotasjonsfunksjon som nettopp er kommet på plass. Som man ser et simulert etterforskningsbilde – bilder med ekte krimofre vil politiet holde for seg selv. (Foto: Fotoware)

Mahmood forteller at da han og hans kolleger begynte å tilpasse Fotoware til politibruk, hadde de allerede høstet erfaring fra å tilpasse Fotoware til bruksområder som bildesalg og til bildehåndtering i sykehus, der pasientdata var en vesentlig del av materialet.

– Jeg så tidlig at Fotoware var robust og hadde et stort potensial til å tilpasses spesielle behov. Etter hvert tok 65 sykehus i Storbritannia i bruk vår løsning. Så kom vi i kontakt med politiet. Det tok oss tre-fire år å overbevise dem om å forandre litt på sine rutiner og tilpasse seg bruken av en slik digital løsning. For eksempel måtte vi få dem til å forstå at ikke alle kan vente til slutten av skiftet med å overføre alle bildene sine, for da kan datasystemet på politistasjonen bli overbelastet.

Vekk med siloene

– Hvilke fordeler byr politiløsningen med Fotoware på for politiet?

– Før var det svære siloer mellom politiavdelingene og tungvint å samarbeide på tvers av avdelingene. Fotoware løser dette problemet. Nå har etterforskerne fått et sentralt sted å lagre alle bevis og bilder. Løsningen bidrar dessuten til at det er mye lettere enn før å følge de mange reglene som gjelder for bevismateriale og bilder, senest de strenge reglene som GDPR setter for dette materialet. Men det finnes også mange andre slags regler som politiet må følge i forbindelse med håndtering og lagring av bevismateriale.

Det sentrale med bildeløsningen fra Fotoware er at politiet får lagret bildebevisene sammen med omfattende og nøyaktig tilleggsinformasjon basert på loggføringen av opptakene – tid, sted, informasjon om kameraet med serienummer og det hele, all mulig slags informasjon som enkelt kan hentes fram igjen senere, uansett hvem som søker etter informasjonen. I tillegg sparer etterforskerne mye tid på å registrere og administrere de digitale bevisene. Systemet gjør det dessuten enkelt å sette opp regler for hvem som skal ha tilgang til hva.

Fra etterforskning til rettssak

– Og når en sak er ferdig etterforsket og skal opp for retten, gjør Fotoware-løsningen det mye enklere og raskere enn før å utarbeide de rapportene som trengs takket være en automatisert arbeidsflyt, forteller Mahmood, som er medansvarlig for suksessen som Fotoware har hatt i Storbritannia, der altså mer enn 80 prosent av politidistriktene nå bruker den norske fotohåndteringsløsningen.

Analyseselskapet BisReport Information Consulting Co. har rangert Fotowares Digital Evidence Mangement-system som et av de tre ledende systemene på dette feltet, basert på data fra 2013-2017 og prognoser videre fremover mot 2025.

Fotoware mot kriminalitet

– Vi er stolte av  at vår programvare bidrar til å bekjempe kriminalitet verden over. Når vi ser at bittelille Fotoware fra bittelille Norge gjør en forskjell, blir det enda mer inspirerende å gå på jobb hver dag,  sier Anne Gretland hos Fotoware til Computerworld.

Produktspesialist Olav Andreas Frenning hos Fotoware følger opp med følgende forklaring på hvorfor selskapet har lykkes så godt: – Fotoware er som lego. Vi leverer bitene, og så kan man gjøre hva man vil med dem. Bare vent og se, nå kommer vi snart med avanserte løsninger for håndtering av dronebilder og 360 graders opptak også. Vi hviler ikke på laurbærene.

Fotoware består i dag av i underkant av 30 ansatte i hovedkvarteret på Aker Brygge. Størsteparten av selskapets omsetning er utenfor Norge. Fotoware er til stede i 46 land gjennom et partnernettverk med over 150 sertifiserte ingeniører. Selskapet ble etablert i 1994, og hovedmarkedet opp gjennom årene har vært aviser og magasiner. Selskapet prøvde seg også en kort stund på forbrukermarkedet, men bestemte seg raskt for at det var mer fornuftig med en rendyrket satsing på det profesjonelle markedet. Det var åpenbart en riktig vurdering.