UNDER UTBYGGING: Det nye helsearkivregisteret realiserer visjonen om "én innbygger - én journal" for avdøde pasienter. Helsearkivet blir liggende på Tynset. (Foto: Arkivverket)

Skal huse de dødes journal

Norsk helsearkiv, et digitalt langtidsarkiv for pasientjournaler, vil stå ferdig våren 2019.

Publisert Sist oppdatert

Norsk helsearkiv har inngått kontrakt om leveranse av et system for digital langtidsbevaring (Digital Preservation System). Kontraktsverdien er på 9,5 mill. de første fem årene, og leverandøren Piql fra Drammen skal i samarbeid med kanadiske Artefactual, levere en løsning til helsearkivet basert på Archivematica.

Unikt

Det er første gang Archivematica installeres til bruk i et helsearkiv, og ifølge en pressemelding fra Arkivverket er det heller ikke kjent at andre løsninger er blitt brukt til tilsvarende formål.

Norsk helsearkiv skal derfor være et unikt prosjekt i verdenssammenheng. Ingen har tidligere etablert et digitalt langtidsarkiv for pasientjournaler.

Både private og offentlige virksomheter (sykehus) i spesialisthelsetjenesten skal avlevere sine pasientjournaler til Norsk helsearkiv når pasienten har vært død i 10 år. Formålet med bevaringen er å legge til rette for forskning. Alt fysisk pasientarkivmateriale skal digitaliseres, slik at også utleveringene kan gjøres digitalt, skriver Arkivverket i pressemeldingen.

De dødes journal

Norge har mange helseregistre for spesifikke forskningsformål, men opplysningene i Helsearkivregisteret vil omfatte alt innhold i pasientjournalene til alle avdøde pasienter, fra alle sykehus i Norge. Helsearkivregisteret realiserer visjonen om "én innbygger - én journal" for avdøde pasienter, og skiller seg fra de andre helseregistrene ved det store omfanget av både strukturerte og ustrukturerte data, heter det i meldingen.

Helsearkivregisteret vil, i følge meldingen, gi gode muligheter for sammenligning mellom før og nå, mellom ulike institusjoner og ulike geografiske områder.

Helsedataene i Helsearkivregisteret skal oppbevares i ubegrenset tid og vil derfor beskrive utviklingen i den norske befolkningens helsetilstand. Noe som igjen skal gi muligheter for ny forskning som skal kunne komme hele verden til gode.

Åpen kildekode

Norsk helsearkiv vil legge til rette for kvalitet i alle ledd av produksjonskjeden, fra datafangst til behandling og utlevering. Dataenes validitet og integritet vil bli sikret ved bruk av Archivematica. Archivematica er basert på den internasjonale standarden Open Archival Information System (ISO 14721 - OAIS). Løsningen leveres som fri programvare og benytter åpen kildekode og grensesnitt. Dette er en viktig egenskap for digital langtidsbevaring og er med på å sikre fremtidig tilgang til arkivmaterialet. All kode som utvikles for Norsk helsearkiv, vil være tilgjengelig for tilsvarende prosjekter, skriver Arkivverket.